Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownicy

dr hab., prof. UP Tomasz Bryndal

Zastępca Dyrektora ds. Geografii, Kierownik Katedry

Katedra Geografii Fizycznej

ORCID: 0000-0003-4953-2756

tomasz.bryndal@up.krakow.pl

Dr Anna Chrzan

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

ORCID: 0000-0002-2186-3126

anna.chrzan@up.krakow.pl

Dr Zofia Goc

Katedra Fizjologii Zwierząt

zofia.goc@up.krakow.pl

Mgr Edyta Kapusta

Koordynator kierunkowy

Katedra Fizjologii Zwierząt

edyta.kapusta@up.krakow.pl

Dr hab. prof. UP Małgorzata Kłyś

Kierownik

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

malgorzata.klys@up.krakow.pl

dr  Paweł Kroh

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0002-8332-7572

pawel.kroh@up.krakow.pl

Dr Tomasz Łaciak

Koordynator kierunkowy: biologia

Katedra Zoologii

tomasz.laciak@up.krakow.pl

Dr Dorota Merta

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

dorota.merta@up.krakow.pl

mgr Aleksander Nabagło

KG, KGF

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

aleksander.nabaglo@up.krakow.pl

Dr Lidia Orłowska

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

lidia.orlowska@up.krakow.pl

Dr Grzegorz Rut

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia

Katedra Fizjologii Roślin

grzegorz.rut@up.krakow.pl

Dr Iwona Stawoska

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Fizjologii Roślin

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9867-2232

iwona.stawoska@up.krakow.pl

dr hab., prof. UP Jacek Szmańda

Kierownik Zespołu Badań Sedymentologicznych

ORCID: 0000-0002-4058-8334

jacek.szmanda@up.krakow.pl

dr  Karol Witkowski

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geografów

Katedra Ekologii i Geoinformacji,
Zespół Badań Sedymentologicznych

ORCID: 0000-0002-0910-9374

karol.witkowski@up.krakow.pl