Przejdź do menu Przejdź do treści

O Instytucie

INSTYTUT BIOLOGII i NAUK O ZIEMI

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi jest jednostką Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Głównym celem funkcjonalnym Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, kształcenie studentów, doskonalenie kadry naukowej, upowszechnianie wiedzy oraz współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Problematyka badawcza realizowana w ramach Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi ma charakter interdyscyplinarny. W zakresie nauk przyrodniczych, biologicznych i środowiskowych prowadzone są, zarówno badania laboratoryjne, jak i terenowe. Dotyczą one, m.in. ochrony przyrody i środowiska, funkcjonowania organizmów żywych w warunkach optymalnych i stresowych, a także obejmują zagadnienia z botaniki, ekologii, zoologii oraz chemii.

W Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi obecnie zatrudnionych jest 72 pracowników w tym: 5 profesorów zwyczajnych, 28 doktorów habilitowanych, 33 doktorów oraz 6 pracowników pomocniczych. W Instytucie działają koło naukowe – Koło Przyrodników „Biosfera” oraz Studenckie Koło Naukowe Geografów.

Tworzone przez pracowników Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi rady dyscyplin posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych oraz stopnia doktora nauk o Ziemi i środowisku. W 2022 roku, w efekcie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi uzyskał kategorie B+ w zakresie nauk biologicznych i nauk o Ziemi i środowisku.