Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów biologia I st. rocznik 2020/2021 (-2023)

Semestr 1 (20-21)

Histologia zwierząt

Morfologia roślin

Chemia ogólna

Elementy geografii fizycznej

Anatomia i histologia roślin

Higiena-i-zdrowie-człowieka

Emisja głosu

Ochrona własności intelektualnej –

Wprowadzenie do filozofii

Bioetyka-w-badaniach-przyrodniczych

Historia badań biologicznych

 

Semestr 2 (20-21)

Chemia organiczna –

Systematyka roślin

Praktikum z botaniki

Anatomia człowieka –

Systematyka bezkręgowców 1

Specyfika badań biologicznych

Biofizyka

 

Semestr 3 (21-22)

Systematyka bezkręgowców 2

Biochemia

Mykologia

Biologia komórki

Fizjologia roślin

Statystyka dla biologów

Kursy w ramach specjalności:

Wprowadzenie do psychologii

Wprowadzenie do pedagogiki

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Nowe media w edukacji przyrodniczej

Przyroda w edukacji

Semestr 4 (21-22)

Systematyka strunowców *

Ekologia ogólna

Fizjologia zwierząt 1

Fitosocjologia

Kursy w ramach specjalności:

Podstawy psychologii rozwojowej dla nauczycieli

Podstawy psychologii klinicznej dla nauczycieli

Nauczyciel w systemie oświaty organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego

Dydaktyka ogólna

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 1

 

Semestr 5 (22-23)

Mikrobiologia z immunologią

Fizjologia zwierząt 2

Parazytologia

Genetyka 1

Ochrona środowiska

Przyroda terenów zurbanizowanych

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 2

Diagnoza edukacyjna

Kultura języka

Metodologia nauk przyrodniczych

Eksperyment biologiczny w praktyce szkolnej

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

 

Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 2

Diagnoza edukacyjna

Kultura języka –

Chemia nieorganiczna –

Chemia analityczna –

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

 

Semestr 6 (22-23)

Genetyka 2

Ewolucja organizmów

Ochrona przyrody

Ekologia roślin

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3

Podstawy edukacji zdrowotnej

Nauczanie biologii w terenie **

Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej

 

Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 3 –

Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej 2022 2023

Chemia związków aromatycznych i heterocyklicznych