Przejdź do menu Przejdź do treści

Biblioteka Geograficzno-Biologiczna

Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

pok. 438-439

tel. +48 12-662-6269

 

Uwaga!

W dniach 17-19 kwietnia Biblioteka będzie nieczynna.

 

 

Biblioteka czynna:

pon.-pt. w godz. 10.00-14.00.

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

Księgozbiór Biblioteki jest udostępniany pracownikom UKEN, studentom studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich UKEN w ramach wypożyczeń na zewnątrz (do domu) oraz na miejscu (w Czytelni). Pozostali czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów tylko w Czytelni. Czasopisma, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, albumy, atlasy, mapy są udostępniane tylko na miejscu.

Czytelnia oferuje 20 miejsc do pracy i 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Można również skorzystać ze skanera oraz sieci bezprzewodowej.

KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór Biblioteki Geograficzno-Biologicznej tworzą zbiory Biblioteki Instytutu Geografii i byłej Biblioteki Instytutu Biologii. Większość zbiorów stanowią zasoby Biblioteki Instytutu Geografii powstałej w 1951 roku dzięki staraniom prof. Marii Dobrowolskiej, która była organizatorką i opiekunem naukowym Biblioteki.

Stan zbiorów Biblioteki na dzień 31 grudnia 2023 to około 27000 jednostek bibliotecznych. Na tę liczbę składa się ok. 18000 voluminów książek, 6500 voluminów czasopism i wydawnictw ciągłych oraz 2500 jednostek zbiorów specjalnych (mapy, atlasy, płyty CD). Biblioteka posiada również kolekcję odbitek i nadbitek artykułów, która liczy około 1.300 dokumentów.

Profil zbiorów kształtują zadania dydaktyczne i naukowe obydwu Instytutów. Polityka gromadzenia księgozbioru ma na celu możliwie najpełniejsze zaspokojenie potrzeb czytelniczych studentów i stworzenie bogatego warsztatu pomocniczego dla pracowników naukowo-dydaktycznych.

W swoich zbiorach Biblioteka Geograficzno-Biologiczna posiada książki z zakresu: geografii, turystyki i rekreacji, gospodarki przestrzennej, geologii, geomorfologii, hydrologii. Część księgozbioru stanowią książki z dziedziny nauk biologicznych, m.in.: z botaniki, fizjologii roślin, zoologii, anatomii i fizjologii człowieka, genetyki, mikrobiologii, dydaktyki biologii, ekologii i ochrony środowiska oraz chemii.

Z przechowywanego w Bibliotece starszego księgozbioru na szczególną uwagę zasługują: Dykcyonarzyk Geograficzny z 1783 roku oraz 16 tomowy Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z lat 1880-1902.

Biblioteka posiada bogaty zbiór materiałów statystycznych. Do najstarszych należy Rocznik Polski  tabele statystyczne z 1917 roku opracowany przez E. Romera I. Winfelda oraz przedwojenne Roczniki statystyczne z lat 1932-1939. Z materiałów statystycznych gromadzonych na bieżąco należy wymienić: Rocznik statystyczny RP, roczniki branżowe (np. rolnictwa, demograficzny, przemysłu, turystyki) oraz roczniki statystyczne miasta Krakowa i województwa małopolskiego.

Zbiory specjalne stanowią różnego typu atlasy, mapy turystyczne, krajoznawcze, samochodowe jak również publikacje dostępne w formie elektronicznej na płytach CD (głównie materiały statystyczne). Dużą wartość historyczną mają, zgromadzone w Bibliotece dawne atlasy, takie jak: Geograficzno-statystyczny atlas Polski E. Romera z 1916 roku, czy Powszechny atlas geograficzny z 1934 roku z Jego autografem.

W 2023 roku, w bieżącej prenumeracie Biblioteki było 9 tytułów czasopism:

  1. Aura
  2. Biologia w Szkole
  3. Geografia w Szkole
  4. Gospodarka Wodna
  5. Hotelarz
  6. National Geographic
  7. Rynek Turystyczny
  8. Tatry
  9. Wiadomości Turystyczne

 

ZAPRASZAMY

PRACOWNICY
mgr Tomasz Mrówka
mgr Justyna Banaś