Przejdź do menu Przejdź do treści

Geografia I stopnia

studia licencjackie

Kształcenie na kierunku Geografia jest ukierunkowane na nabycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na poznanie funkcjonowania środowiska geograficznego (elementów przyrodniczych, społeczno-gospodarczych, kulturowych). Istotnym elementem kształcenia są zajęcia terenowe, które rozwijają szereg umiejętności praktycznych, potrzebnych geografowi na rynku pracy.

W ramach oferty kierunku Geografia I stopnia Instytut Biologii i Nauk o Ziemi oferuje 3-letnie studia stacjonarne oraz 3-letnie studia niestacjonarne. Studenci mają do wyboru jedną z trzech specjalności: geografia z przyrodą – specjalność nauczycielska oraz geomonitoring i geoinformację specjalności nienauczycielskie.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się kompleksowym kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej.

Tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia (na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja) i studiach podyplomowych.

Absolwent specjalności nauczycielskiej zyskuje uprawnienia do kształcenia na studiach II stopnia w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, których ukończenie daje pełne uprawnienia nauczycielskie dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Cele kształcenia i sylwetka absolwenta

Program i plan studiów stacjonarnych I stopnia 2022/2023

Program i plan studiów niestacjonarnych I stopnia 2022/2023

 

Rekrutacja

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach systemu rekrutacyjnego UP:

3-letnie studia stacjonarne

3-letnie studia niestacjonarne

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP, e-mail: tomasz.bryndal@up.krakow.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Rafał Kroczak, e-mail: rafal.kroczak@up.krakow.pl