Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów – Biologia II stopień – rok akademicki 2021/2022 (-2023)

Semestr 1 (21-22)

Regulacja metabolizmu organizmów
Wprowadzenie do socjologii

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

NTL 1 – mikroskopia fluorescencyjna
Geografia roślin
Monitoring środowiska
Genetyka populacji
Chemiczne zagrożenia środowiska **
Projektowanie eksperymentów chemicznych –
Biochemiczne adaptacje organizmów
Ekologia stosowana
Rośliny użytkowe

Specjalność: Biologia laboratoryjna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 1 – Mikroskopia fluorescencyjna
Nowoczesne techniki laboratoryjne 2 – Hodowla komórek i tkanek
Nowoczesne techniki laboratoryjne 3 – Zastosowanie substancji chemicznych w życiu codziennym
Anatomia porównawcza zwierząt
Biochemiczne adaptacje organizmów
Monitoring środowiska
Ekologia stosowana
Choroby odkleszczowe
Enzymologia
Endokrynologia
Patofizjologia
Techniki histologiczne

Semestr 2 (21-22)

Biologia człowieka –
Produktywność akademicka
Filozofia nauk przyrodniczych

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

NTL2 Chemia koordynacyjna
NTL2 Interpretacja wyników pomiaru w chemicznej analizie strukturalnej
Kultura języka
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty
Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 1-2 *
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1
Chemia fizyczna
Biologia membran

Specjalność: Biologia laboratoryjna

NTL 2 – chemia środowiska
Ewolucja molekularna
Entomologia sądowa
Biologia membran
Neurofizjologia
Gatunki inwazyjne
Organizmy modelowe w badaniach biologicznych

Semestr 3 (22-23)

Biologia molekularna 1
Fotografia podstawy i rola w społeczeństwie

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

NTL3_analiza toksykologiczna
NTL3_ analiza mikrobiologiczna
NTL3 Wybrane zagadnienia z chemii medycznej
NTL 3 elementy Biofizyki tkanek i narządów
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 2
Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 2
Chemia bionieorganiczna
Praktyka z biologii w szkole ponadpodstawowej

Specjalność: Biologia laboratoryjna

NTL 3 biologia strukturalna
NTL 3 analiza toksykologiczna
NTL 3 wybrane zagadnienia z chemii medycznej
NTL 3 analiza mikrobiologiczna
Biologia molekularna 2
Mikrobiologia laboratoryjna
Mechanizmy odporności
Biologia roślin
Praktyka zawodowa

Semestr 4 (22-23)

Ekofizjologia
Biotechnologia
Seminarium magisterskie 1,2,3
Pracownia magisterska 1,2,3

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3
Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 3
Gatunki inwazyjne
Paleobiologia
Praktyka z chemii w szkole podstawowej

Specjalność: Biologia laboratoryjna

Fizjologia stresu
Choroby genetyczne
Biochemia medyczna
Praktyka zawodowa