Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów – Biologia II stopień – rok akademicki 2019/2020

Semestr I

Regulacja metabolizmu organizmów

Wprowadzenie do socjologii

 

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)

Ekotoksykologia i monitoring środowiska

Lichenologia

Zoogeografia

Genetyka populacji

Taksonomia i geografia rośli

Strategie życiowe roślin

Metodyka badań terenowych

Preparatyka biologiczna

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

Nowoczesne techniki laboratoryjne 1

Geografia roślin

Monitoring środowiska

Genetyka populacji

Chemiczne zagrożenia środowiska

Projektowanie eksperymentów chemicznych

Biochemiczne adaptacje organizmów

Ekologia stosowana

 

Specjalność: Biologia laboratoryjna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 1

Anatomia porównawcza zwierząt

Biochemiczne adaptacje organizmów

Monitoring środowiska

Ekologia stosowana

Choroby odkleszczowe

Enzymologia

Endokrynologia

 

Semestr II

Biologia człowieka

Produktywność akademicka

Filozofia nauk przyrodniczych

 

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły ponadpodstawowej

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1

Hydrobiologia

Biologia lasu

Flora Wyżyny Małopolskiej

Gatunki i siedliska chronione

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły ponadpodstawowej

Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 1

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1

Chemia fizyczna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 2

Biologia membran

 

Specjalność: Biologia laboratoryjna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 2

Ewolucja molekularna

Entomologia sądowa

Biologia membran

Neurofizjologia

 

Semestr III

Biologia molekularna 1

Fotografia – podstawy i rola w społeczeństwie

 

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 2

Roślina a środowisko

Biologia roślin

Szata roślinna Polski

Pterydologia

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 

Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 2

Chemia bionieorganiczna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 3

 

Specjalność: Biologia laboratoryjna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 3

Biologia molekularna 2

Mikrobiologia laboratoryjna

Mechanizmy odporności

Biologia roślin

 

Semestr IV

Ekofizjologia

Biotechnologia

 

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3

Paleobiologia

Rośliny użytkowe

Pomiary produktywności roślin w terenie

Gatunki inwazyjne

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3

Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 3

Gatunki inwazyjne

Paleobiologia

 

Specjalność: Biologia laboratoryjna

Fizjologia stresu

Choroby genetyczne

Biochemia medyczna