Przejdź do menu Przejdź do treści

Studenckie Koło Naukowe „BIOSFERA”

 

Koło Naukowe Przyrodników UP „Biosfera” powstało w 2016 roku, z przekształcenia istniejącego od wielu lat Koła Naukowego Biologów „Arnika”. Zrzesza ono studentów i doktorantów studiujących kierunki biologiczne na Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, współpracując z Samorządem Studentów UKEN.

Członkowie Koła aktywnie angażują się w realizację projektów naukowych oraz popularyzujących naukę. Za nami pionierski projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Interaktywna Biosfera”. Ważnym działaniem podejmowanym przez członków Koła Przyrodników „Biosfera” jest propagowanie i popularyzowanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży np. poprzez współpracę z Uniwersytetem Dzieci i Rodziców działającym przy Instytucie oraz Inkubatorze Przyrodniczym. Z kolei dla środowiska studenckiego organizowane są pasjonujące, gościnne wykłady z różnych kategorii oraz organizowane są cykle szkoleń oraz warsztatów obejmujących nie tylko tematykę przyrodniczą, ale także administracyjną, skupiającą się na działalności studenckiej oraz działalności w organizacjach pozarządowych.

Do planowanych działań Koła na rok akademicki 2023/2024 oraz późniejsze należy także organizacja konferencji naukowych, stwarzających pole do dyskusji naukowych wśród studentów, organizacja pasjonujących wyjazdów edukacyjnych oraz poszerzenie działalności naukowej naszego Koła.

Jeśli chciałbyś rozwijać swoje zainteresowania w sympatycznym zespole, lubisz biologię i chcesz dzielić się swoją przyrodniczą pasją z innymi – nie czekaj, dołącz do nas już dziś!

Po aktualności dotyczące działania Koła Naukowego Przyrodników UP „Biosfera” zapraszamy na naszego Facebooka: https://www.facebook.com/knpupb/

Zapraszamy również na stronę projektu „Interaktywna Biosfera”, na której znajduje się multimedialny zielnik oraz wiele ciekawych materiałów dydaktycznych: https://interaktywnabiosfera.up.krakow.pl/

Do zobaczenia wkrótce!

Przewodnicząca: lic. Karolina Chmura

Z-ca Przewodniczącej: Piotr Walczak

Z-ca Przewodniczącej: lic. Natalia Wścisło

Opiekun Koła: dr Martyna Błaszczyk-Altman

Opiekun Koła: dr Jakub Oliwa

Opiekun Koła z głosem doradczym: dr Marzena Albrycht