Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów PiBZ (s) rocznik 2022-2023 (-2027)

Semestr 1 (22-23):

Matematyka
Histologia zwierząt
Botanika stosowana
Dobrostan zwierząt
Trening interpersonalny
Pierwsza pomoc
Ochrona własności intelektualnej
Wprowadzenie do psychologii
Podstawy przedsiębiorczości
Bioetyka

Semestr 2 (22-23):

Zoologia kręgowców 2022-23
Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców 2022-23
Genetyka ogólna 2022-23
Podstawy chemii 2022-23
Psychologia społeczna 2022-23
Psychologia poznawcza
Edukacja emocjonalna

Semestr 3 (23-24):

Biochemia i biofizyka

Psychologia komunikacji

Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia

Mikrobiologia i immunologia

Semestr 4:

Semestr 5:

Semestr 6:

Semestr 7:

Semestr 8:

Semestr 9:

Semestr 10: