Przejdź do menu Przejdź do treści

Bioinformatyka

Znaczący postęp, jaki dokonał się w dziedzinie technik biologii molekularnej w ciągu ostatnich kilkunastu lat wymusił powstanie zupełnie nowych narzędzi informatycznych do analizy danych biologicznych na poziomie komórek, osobników i całych grup organizmów. Współczesna bioinformatyka musi wychodzić naprzeciw lawinowo zwiększającej się ilości danych, dostarczając nowe algorytmy i narzędzia obliczeniowe a także procedury i potoki analityczne umożliwiające wydajną analizę dużych ilości danych. Studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka umożliwią zdobycie Absolwentowi wiedzy i umiejętności w zakresie:

budowy i funkcjonowania organizmów: w szczególności organizmów modelowych i układów biologicznych wykorzystywanych w nowoczesnych badaniach biologicznych

technologii wykorzystywanych w genomice i biologii molekularnej: sekwencjonowania II i III generacji, technik profilowania genomowego oraz metod z zakresu genomiki porównawczej i funkcjonalnej

specjalizowanych języków programowania: Perl, Python i R

bioinformatyki sekwencji biologicznych: algorytmów i narzędzi przetwarzania i porównywania sekwencji DNA, RNA i białek

bioinformatyki strukturalnej: modelowania i przewidywania struktur makrocząsteczek biologicznych

analizy danych wysokoprzepustowych: wykorzystywania i tworzenia procedur analizy danych pochodzących z sekwencjonowania NGS

Oferta przedmiotów na kierunku Bioinformatyka wychodzi naprzeciw najnowszym trendom w dziedzinie biologii i informatyki, zapewniając Absolwentom kierunku przygotowanie merytoryczne i metodyczne na najwyższym poziomie, a także konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Cel studiów i sylwetka Absolwenta

Plan studiów 2021/2022