Przejdź do menu Przejdź do treści

Biologia II stopnia

studia magisterskie

Program studiów II stopnia koncentruje się na zdobywaniu wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk przyrodniczych oraz integracji wiedzy z różnych dziedzin nauki. Celem studiów jest kształtowanie umiejętności wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów biologicznych, poznawanie i stosowanie nowoczesnych metod i technik badawczych wykorzystywanych we współczesnych naukach biologicznych oraz wyrabianie umiejętności planowania i wykonywania zadań eksperymentalnych.

W ramach oferty kierunku Biologia II stopnia Instytut Biologii oferuje 2-letnie studia stacjonarne oraz 2-letnie studia niestacjonarne. Studenci uczęszczają na zajęcia wybranej przez siebie specjalizacji: biologia laboratoryjna, środowiskowa lub biologia z chemią. Uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów.

Szczególowy opis kierunku

Cele kształcenia i sylwetka absolwenta

 

Rekrutacja

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach systemu rekrutacyjnego UP, który wkrótce zostanie uruchomiony:

2-letnie studia stacjonarne

2-letnie studia niestacjonarne

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP, e-mail: andrzej.rzepka@up.krakow.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Grzegorz Rut, e-mail: grzegorz.rut@up.krakow.pl