Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów – Biologia II stopień – rocznik 2020/2021 (-2022)

Semestr I (20-21)

Regulacja metabolizmu organizmów

Wprowadzenie do socjologii

 

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska) (20-21)

Ekotoksykologia i monitoring środowiska

Lichenologia

Zoogeografia

Genetyka populacji

Taksonomia i geografia roślin

Strategie życiowe roślin

Metodyka badań terenowych

Preparatyka biologiczna

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska) (20-21)

Nowoczesne techniki laboratoryjne 1

Geografia roślin

Monitoring środowiska

Genetyka populacji

Chemiczne zagrożenia środowiska

Projektowanie eksperymentów chemicznych

Biochemiczne adaptacje organizmów

Ekologia stosowana

 

Specjalność: Biologia laboratoryjna (20-21)

Nowoczesne techniki laboratoryjne 1

Anatomia porównawcza zwierząt

Biochemiczne adaptacje organizmów

Monitoring środowiska

Ekologia stosowana

Choroby odkleszczowe

Enzymologia

Endokrynologia

 

 

Semestr II (20-21)

Biologia człowieka

Produktywność akademicka

Filozofia nauk przyrodniczych

 

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska) (20-21)

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły ponadpodstawowej

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1

Hydrobiologia

Biologia lasu

Flora Wyżyny Małopolskiej

Gatunki i siedliska chronione

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska) (20-21)

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły ponadpodstawowej

Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 1

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1

Chemia fizyczna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 2

Biologia membran

 

Specjalność: Biologia laboratoryjna (20-21)

Nowoczesne techniki laboratoryjne 2

Ewolucja molekularna

Entomologia sądowa

Biologia membran

Neurofizjologia

Gatunki inwazyjne

 

Semestr III (21-22)

Biologia molekularna 1

Fotografia – podstawy i rola w społeczeństwie

 

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska) (21-22)

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 2

Roślina a środowisko

Biologia roślin

Szata roślinna Polski

Pterydologia

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska) (21-22)

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej

Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 2

Chemia bionieorganiczna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 3

 

Specjalność: Biologia laboratoryjna (21-22)

Nowoczesne techniki laboratoryjne 3 – Biologia strukturalna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 3 – Wybrane zagadnienia z chemii medycznej

Biologia molekularna 2

Mikrobiologia laboratoryjna

Mechanizmy odporności

Biologia roślin

 

Semestr IV (21-22)

Ekofizjologia

Biotechnologia

 

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska) (21-22)

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3

Paleobiologia

Rośliny użytkowe

Pomiary produktywności roślin w terenie

Gatunki inwazyjne

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska) (21-22)

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3

Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 3

Gatunki inwazyjne

Paleobiologia

 

Specjalność: Biologia laboratoryjna (21-22)

Fizjologia stresu

Choroby genetyczne

Biochemia medyczna

kdw: Wzrost i rożnicowanie komórek