Przejdź do menu Przejdź do treści

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GEOGRAFÓW

Historia Studenckiego Koła Naukowego Geografów sięga roku akademickiego 1947/1948. Kluczowym zadaniem, które koło konsekwentnie realizuje od 75 lat, jest włączanie studentów w różne formy aktywności wykraczające poza harmonogram studiów i obligatoryjne zajęcia. Daje to członkom koła możliwość wszechstronnego rozwoju oraz doskonalenia umiejętności zarówno na niwie naukowej, jak i dydaktycznej. Działalności Koła związana jest z organizowaniem seminariów i wyjazdów naukowych, które pozwalają również na uprawianie turystyki i krajoznawstwa oraz integrację jego członków.

 

Główne kierunki działalności:

  • prowadzenie badań naukowych i ich publikowanie, tematyka badań realizowanych w ostatnich latach dotyczyła in. analiz krajobrazowych, kartowania obszarów nie objętych Open Street Map, polskiego dziedzictwa narodowego w przestrzeniach miejskich państw europejskich, dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, badań torfowisk.
  • tworzenie pomocy dydaktycznych dla szkół, m.in. gier dydaktycznych, zestawów opisanych okruchów skał do nauczania podstaw geologii w ramach lekcji przyrody i geografii,
  • rozwijania swoich umiejętności poprzez szkolenia, m.in. z zakresu Geograficznych Systemów Informacyjnych,
  • organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych, krajowych i zagranicznych (m.in. Cypr, Austria, Rumunia).

 

Kontakt:

Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 520

E-mail: skng@up.krakow.pl

Facebook

Instagram

Strona internetowa

 

Zapraszamy do wspólnego działania!