Przejdź do menu Przejdź do treści

Starostowie w roku akademickim 2023/2024

BIOINFORMATYKA
.
Paweł Goncerz IV rokpawel.goncerz@student.up.krakow.pl
.
Paweł Biały III rokpawel.bialy1@student.up.krakow.pl
.

Lidia Bielawska II rok
lidia.bielawska@student.up.krakow.pl

.

Tomasz Lenart I rok
tomasz.lenart1@student.up.krakow.pl
.BIOLOGIA – studia stacjonarne
.
Małgorzata Jelonek II rok SUMmalgorzata.jelonek@student.up.krakow.pl
.
Karolina Chmura I rok SUM
Karolina.Chmura@student.up.krakow.pl
.Marta Byrska III rokmarta.byrska@student.up.krakow.pl
.Małgorzata Czaplik II rokmalgorzata.czaplik@student.up.krakow.pl
.
Justyna Kotarba I rok
justyna.kotarba1@student.up.krakow.pl.BIOLOGIA – studia niestacjonarne
.
Andrzej Sadlak II rok SUMandrzej.sadlak1@student.up.krakow.pl
.
Karolina Baranowska I rok SUM
s173648@student.uken.krakow.pl
.
EKOTURYSTYKA
.
Szymon Bal I rok I stopnia
s170774@student.uken.krakow.pl
.
GEOGRAFIA
.
Gabriela Jurowaty III rok I stopnia
gabriela.jurowaty@student.up.krakow.pl
.
Patrycja Nowosielska II rok I stopnia
patrycja.nowosielska@student.up.krakow.pl
.
Gabriela Bielska I rok I stopnia
s172143@student.uken.krakow.pl
.
Adrianna Zięborak I rok II stopnia
adrianna.zieborak@student.up.krakow.pl.
.
Małgorzata Talaczyńska II rok II stopnia
malgorzata.talaczynska@student.up.krakow.pl
PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT – studia stacjonarne
.Maja Miłek III rok maja.milek@student.up.krakow.pl
.Maciej Lejdura II rok maciej.lejdura@student.up.krakow.pl
.
Aleksandra Michalec II rok (wicestarosta)
aleksandra.michalec@student.up.krakow.pl
.
Julia Jaworska I rok
s168061@student.uken.krakow.pl.PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT – studia niestacjonarne
.Łucja Fijoł III roklucja.fijol@student.up.krakow.pl
.
Katarzyna Paździerkiewicz II rok
katarzynaanna.pazdzierkiewicz@student.up.krakow.pl
.
Natalia Kobus I roks171972@student.uken.krakow.pl