Przejdź do menu Przejdź do treści

karty kursów PiBZw 2022-23 (-2027) ns

Semestr 1:

Matematyka
Histologia zwierząt
Botanika stosowana
Dobrostan zwierząt
Trening interpersonalny
Pierwsza pomoc
Ochrona własności intelektualnej
Wprowadzenie do psychologii
Podstawy przedsiębiorczości
Bioetyka

Semestr 2:

Zoologia kręgowców_NS_22_II
Ćwiczenia terenowe z zoologii kregowcow_NS_22_II
Genetyka ogólna_NS_22_II
Podstawy chemii_NS_22_II
Psychologia społeczna_NS_22_II
Psychologia poznawcza
Edukacja emocjonalna

Semestr 3:

Biochemia i biofizyka_NS_3

Psychologia komunikacji_NS_3

Psychologia uczenia sie_NS_3

 

 

 

Semestr 4:

Semestr 5:

Semestr 6:

Semestr 7:

Semestr 8:

Semestr 9:

Semestr 10: