Przejdź do menu Przejdź do treści

Zespoły badawcze

Zespół Ekotoksykologii

Zespół Ekotoksykologii UP tworzy wiele osób, do których należą wybrani pracownicy Instytutu Biologii UP, doktoranci oraz studenci, a także współpracownicy z innych uniwersytetów oraz instytutów PAN. Główny zrąb Zespołu tworzą dr hab. Łukasz J. Binkowski, dr Marzena Albrycht i dr Martyna Błaszczyk-Altman.

Zespół prowadzi wiele badań z zakresu ekotoksykologii i biomonitoringu środowiska. Dwa największe projekty nad którymi obecnie pracujemy to projekt dotyczący stężeń metali u ptaków wodnych oraz projekt związany z biomonitoringiem metali u człowieka.

Zespół jest otwarty na współpracę naukową. Zapraszamy do kontaktu lukasz.binkowski(at)up.krakow.pl

Zespół Biologii Człowieka