Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów – rok akademicki 2019/2020

Semestr I

Histologia zwierząt

Morfologia roślin

Chemia ogólna

Elementy geografii fizycznej

Anatomia i histologia roślin

Higiena i zdrowie człowieka

Emisja głosu

Ochrona własności intelektualnej

Wprowadzenie do filozofii

Bioetyka w badaniach przyrodniczych

Historia badań biologicznych

 

Semestr II

Chemia organiczna

Systematyka roślin

Praktikum z botaniki

Anatomia człowieka

Systematyka bezkręgowców 1

Specyfika badań biologicznych

Biofizyka

 

Semestr III

Systematyka bezkręgowców 2

Biochemia

Mykologia

Biologia komórki

Fizjologia roślin

Statystyka dla biologów

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

Wprowadzenie do psychologii dla nauczycieli

Pedagogika dla nauczycieli

 

Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią

Wprowadzenie do psychologii dla nauczycieli

Pedagogika dla nauczycieli

 

Semestr IV

Systematyka strunowców

Ćwiczenia terenowe z Systematyki strunowców

Ekologia

Fizjologia zwierząt 1

Fitosocjologia

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej

Koncepcje i praktyki nauczania

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 1

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

Podstawy psychologii rozwojowej dla nauczycieli

Podstawy psychologii klinicznej dla nauczycieli

Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego

Dydaktyka ogólna

Dydaktyka biologii 1

 

Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią

Podstawy psychologii rozwojowej dla nauczycieli

Podstawy psychologii klinicznej dla nauczycieli

Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego

Dydaktyka ogólna

Dydaktyka biologii 1

 

Semestr V

Mikrobiologia z immunologią

Fizjologia zwierząt 2

Parazytologia

Genetyka 1

Ochrona środowiska

Pracownia dyplomowa 1

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

Dydaktyka biologii 2

Diagnoza edukacyjna

Kultura języka

Metodologia nauk przyrodniczych

Eksperyment biologiczny w praktyce szkolnej

 

Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią

Dydaktyka biologii 2

Diagnoza edukacyjna

Kultura języka

Chemia nieorganiczna

Chemia analityczna

 

Semestr VI

Genetyka 2

Ewolucja organizmów

Ochrona przyrody

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

Dydaktyka biologii 3

Embriologia roślin

Nauczanie biologii w terenie

 

Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią

Dydaktyka biologii 3

Chemia związków aromatycznych i heterocyklicznych