Przejdź do menu Przejdź do treści

Uniwersytecki Inkubator Przyrodniczy

 

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

serdecznie zaprasza na:

III Konferencję Uczniów szkół średnich „Uniwersytecki Inkubator Przyrodniczy”

realizowaną pod patronatem Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju
dr hab. Roberta Stawarza, prof. UKEN.

 

Konferencja odbędzie się 23 maja 2024 r. w budynku Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2.

 

Celem Konferencji jest stworzenie atmosfery sprzyjającej wymianie myśli naukowej, przedstawienie dotychczasowych osiągnięć młodych ludzi zainteresowanych naukami przyrodniczymi oraz rozbudzenie ciekawości badaniami naukowymi.

Podczas konferencji zaplanowane sesje referatowe i posterowe obejmujące wystąpienia uczniów w siedmiu obszarach tematycznych:

  • biologia człowieka i medycyna,
  • neurokognitywistyka,
  • biologia zwierząt,
  • biologia roślin,
  • biologia mikroorganizmów,
  • ekologia i ochrona środowiska,
  • chemia i biochemia.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konferencji oraz pobrania zbioru zbioru abstraktów.

W czasie sesji plenarnej wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Tokarski.

Wśród Uczniów, którzy zechcą włączyć się w aktywny udział w Konferencji, Komitet Naukowy podczas każdej sesji wyróżni najlepsze wystąpienia oraz plakaty nagrodą rzeczową. Ponadto Komitet Naukowy przyzna wyjątkową nagrodę główną – możliwość jednodniowego uczestnictwa w badaniach naukowych wybranego zespołu badawczego Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi (spośród propozycji wskazanych przez Organizatora) i praktycznego zapoznania z technikami badawczymi dla autora najlepszego spośród wszystkich wystąpień.

 

W jaki sposób aktywnie wziąć udział w wydarzeniu?

  1. Uczniowie zgłaszają chęć udziału Nauczycielowi.
  2. Nauczyciel wypełnia formularz rejestracyjny.

Termin końcowy rejestracji: Rejestracja ZAKOŃCZONA!

  1. Każdy zgłoszony Uczeń przygotowuje ok. 10-minutowe wystąpienie ustne (ilustrowane prezentacją multimedialną) lub plakat naukowy, który zostanie zaprezentowany Komitetowi Naukowemu podczas sesji posterowej.

Wystąpienie/plakat może być:

– omówieniem przeprowadzonego eksperymentu (np. w ramach przygotowania
do Olimpiady Biologicznej)

– relacją z wykonanego w szkole projektu

– przedstawieniem wybranego problemu naukowego lub zagadnienia teoretycznego
z dziedziny nauk przyrodniczych.

Przed zgłoszeniem Ucznia prosimy Nauczycieli o zapoznanie się z Regulaminem Konferencji i uzyskanie stosownych formularzy zgody od Rodziców/Opiekunów prawnych lub Uczniów pełnoletnich (załączniki 1 i 2 do Regulaminu). Powyższe dokumenty dostępne są tutaj:

 

Regulamin konferencji

Załącznik 1 do Regulaminu: Klauzula RODO

Załącznik 2 do Regulaminu: Zgoda opiekuna

 

Prosimy wziąć pod uwagę, że liczba Uczestników jest ograniczona!

Zachęcamy do pobrania zaproszenia na Konferencję oraz plakatu i przekazania Państwa Uczniom informacji o możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu:

 

Plakat UIP24

Zaproszenie dla Nauczycieli

 

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. Agnieszka Greń, Prof. UKEN

dr Grzegorz Rut

dr Barbara Dyba

dr Jakub Oliwa

dr Iwona Stawoska

dr Bartłomiej Zyśk

 

Kontakt z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego:

dr Jakub Oliwa: jakub.oliwa@up.krakow.pl

dr Barbara Dyba: barbara.dyba@up.krakow.pl