Przejdź do menu Przejdź do treści

KK: bioinformatyka, rok akademicki 2022/2023 (-2026)

Semestr I (22-23)

Matematyka
Podstawy fizyki
Chemia ogólna i nieorganiczna
Wprowadzenie do statystyki
Bioróżnorodność I
Podstawy oprogramowania
Wstęp do programowania –
Rachunek prawdopodobieństwa
Podstawy przedsiębiorczości
Ochrona własności intelektualnej
Wprowadzenie do filozofii

Semestr II (22-23)

Programy do analizy danych
Chemia organiczna
Funkcje matematyczne
Podstawy ewolucjonizmu
Programowanie obiektowe
Bioróżnorodność II –
Wprowadzenie do bioinformatyki –
Algorytmy i struktury danych
Podstawy produktywności
Podstawy genetyki

Semestr III (23-24)

Biochemia

Biologia komórki

Biologia molekularna

Biologiczne układy modelowe

Modele matematyczne nauk przyrodniczych

Statystyczna analiza danych

Specjalizowane języki programowania
Genetyka populacji

Semestr IV (23-24)

Bazy danych
Podstawy biotechnologii
Fizjologia i regulacja metabolizmu
Podstawy mikrobiologii z immunologią
Ewolucja molekularna
Bioinformatyka sekwencji biologicznych
Grafika komputerowa i wizualizacja danych
Pracownia specjalizacyjna

Semestr V (24-25)

Metodyka badań naukowych
Projektowanie stron internetowych
Grafika inżynierska
Proteomika
Genomika
Analiza instrumentalna
Bioinformatyka strukturalna
Modelowanie procesów biologicznych –
Seminarium dyplomowe
Pracownia dyplomowa

Semestr VI (24-25)

Bioinformatyka genomów
Techniki prezentacji danych
Sieci komputerowe
Bioregulacja
Seminarium dyplomowe
Pracownia dyplomowa

Kursy do wyboru

Matematyka dyskretna
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem
Alternatywne źródła energii
Molekularne podstawy enzymologii
Bioinformatyka RNA
Ekotoksykologia –

Semestr VII (25-26)

Komunikacja i zarządzanie projektami
Analiza danych wysokoprzepustowych
Analiza filogenetyczna
Seminarium dyplomowe
Pracownia dyplomowa

Kursy do wyboru

Wdrażanie i integracja systemów komputerowych
Nowe narzędzia bioinformatyczne
Analiza danych wielkoskalowych
Elementy analizy i algebry wyższej
Administracja i integracja systemów operacyjnych
Toksykologia