Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów

Rok akademicki 2020/2021 (-2023)

Semestr I

Histologia zwierząt

Histologia zwierząt

Morfologia roślin

Chemia ogólna

Elementy geografii fizycznej

Anatomia i histologia roślin

Higiena i zdrowie człowieka

Emisja głosu

Ochrona własności intelektualnej

Wprowadzenie do filozofii

Bioetyka w badaniach przyrodniczych

Historia badań biologicznych

 

Semestr II

Chemia organiczna

Systematyka roślin

Praktikum z botaniki

Anatomia człowieka

Systematyka bezkręgowców 1

Specyfika badań biologicznych

Biofizyka

 

Semestr III

Systematyka bezkręgowców

Biochemia

Mykologia

Biologia komórki

Fizjologia roślin

Statystyka dla biologów

 

Kursy w ramach specjalności

Wprowadzenie do psychologii

Wprowadzenie do pedagogiki

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Nowe media w edukacji przyrodniczej

Przyroda w edukacji

 

Semestr IV

Systematyka strunowców

Ekologia ogólna

Fizjologia zwierząt 1

Fitosocjologia

Kursy w ramach specjalności

Podstawy psychologii rozwojowej dla nauczycieli

Podstawy psychologii klinicznej dla nauczycieli

Nauczyciel w systemie oświaty – organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego

Dydaktyka ogólna

Dydaktyka biologii 1

 

Semestr V

Mikrobiologia z immunologią

Fizjologia zwierząt 2

Parazytologia

Genetyka 1

Ochrona środowiska

Przyroda obszarów zurbanizowanych

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

Dydaktyka biologii 2

Diagnoza edukacyjna

Kultura języka

Metodologia nauk przyrodniczych

Eksperyment biologiczny w praktyce szkolnej

Praktyka psychologiczno – pedagogiczna

 

Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią

Dydaktyka biologii 2

Diagnoza edukacyjna

Kultura języka

Chemia nieorganiczna

Chemia analityczna

Praktyka psychologiczno – pedagogiczna

 

Semestr VI

Genetyka 2

Ewolucja organizmów

Ochrona przyrody

Ekologia roślin

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

Dydaktyka biologii 3

Podstawy edukacji zdrowotnej

Nauczanie biologii w terenie

Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej

 

Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią

Dydaktyka biologii 3

Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej

Chemia związków aromatycznych i heterocyklicznych

 

 

Rok akademicki 2019/2020 (-2022)

Semestr I (19-20)

Histologia zwierząt

Morfologia roślin

Chemia ogólna

Elementy geografii fizycznej

Anatomia porównawcza zwierząt

Emisja głosu

Ochrona własności intelektualnej

Wprowadzenie do filozofii

Bioetyka w badaniach przyrodniczych

Historia badań biologicznych

 

Semestr II (19-20)

Chemia organiczna

Systematyka roślin

Praktikum z botaniki

Anatomia człowieka

Systematyka bezkręgowców

Specyfika badań biologicznych

Biofizyka

Moduł: język obcy

 

Semestr III (20-21)

Systematyka bezkręgowców

Biochemia

Mykologia

Biologia komórki

Fizjologia roślin

Statystyka dla biologów

Metodologia badań przyrodniczych

Moduł: Język obcy

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania

Koncepcje i praktyki wychowania

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela

Specjalność: Biologia laboratoryjna

Biologia molekularna 1

Biologia molekularna 2

Biologia roślin

Fotografia podstawy i rola w społeczeństwie

Mechanizmy odporności

Nowoczesne techniki laboratoryjne

Semestr IV (20-21)

Systematyka strunowców

Ekologia ogólna

Fizjologia zwierząt 1

Fitosocjologia

Kursy w ramach specjalności

Podstawy psychologii rozwojowej dla nauczycieli

Podstawy psychologii klinicznej dla nauczycieli

Nauczyciel w systemie oświaty – organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego

Dydaktyka ogólna

Dydaktyka biologii 1

 

Semestr V (21-22)

Mikrobiologia z immunologią

Fizjologia zwierząt 2

Parazytologia

Genetyka 1 i 2

Ochrona środowiska

Przyroda obszarów zurbanizowanych

Chemia nieorganiczna

Semestr VI (21-22)

Genetyka 2

Ewolucja organizmów

Ochrona przyrody

Ekologia roślin

Specjalność: Biologia nauczycielska

Dydaktyka biologii 3

Podstawy edukacji zdrowotnej

Nauczanie biologii w terenie

Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej

Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią

Dydaktyka biologii 3

Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej

Chemia związków aromatycznych i heterocyklicznych

 

Rok 2018/2019

Semestr I (18-19)

Histologia zwierząt

Morfologia roślin

Chemia ogólna

Elementy geografii fizyczne

Anatomia porównawcza zwierząt

Emisja głosu

Ochrona własności intelektualnej

Wprowadzenie do filozofii

Bioetyka w badaniach przyrodniczych

Historia badań biologicznych

 

Semestr II (18-19)

Chemia organiczna

Systematyka roślin

Praktikum z botaniki

Anatomia człowieka

Systematyka bezkręgowców

Specyfika badań biologicznych

Biofizyka

Moduł: język obcy

 

Semestr III (19-20)

Systematyka bezkręgowców

Biochemia

Mykologia

Biologia komórki

Fizjologia roślin

Statystyka dla biologów

Moduł: Język obcy

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania

Koncepcje i praktyki wychowania

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela

 

Semestr IV (19-20)

Systematyka strunowców

Ekologia

Fizjologia zwierząt

Fitosocjologia

Moduł: język obcy

Seminarium dyplomowe 1

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej

Koncepcje i praktyki nauczania

Dydaktyka biologii

 

Semestr V (20-21)

Mikrobiologia z immunologią

Fizjologia zwierząt2

Parazytologia

Genetyka

Ochrona środowiska

Moduł: język obcy

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

Dydaktyka biologii

Praktyka psychologiczno – pedagogiczna

Metodologia nauk przyrodniczych

Eksperyment biologiczny w praktyce szkolnej

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska

Dydaktyka biologii

Praktyka psychologiczno – pedagogiczna

Chemia nieorganiczna

Chemia analityczna

 

Semestr VI (20-21)

Genetyka

Ewolucja organizmów

Ochrona przyrody

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

Dydaktyka biologii

Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej

Embriologia roślin

Nauczanie biologii w terenie

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

Dydaktyka biologii

Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej

Chemia związków aromatycznych i heterocyklicznych