Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Geologii i Paleontologii

W Katedrze realizowane są badania w zakresie:

  • interpretacji cech paleośrodowisk morskich oraz zagadnień stratygraficznych jury, kredy i paleogenu, które są oparte na analizach zespołów otwornic, wapiennych dinocyst, nanoplanktonu wapiennego i mikrofacji.
  • interpretacji genezy skał magmowych i metamorficznych w wybranych obszarach oraz pochodzenia składników mineralnych w skałach osadowych, których podstawą są analizy petrograficzne i geochemiczne,
  • przyczyn zmian współczesnych i starszych pokryw zwietrzelinowych w obszarach górskich i wyżynnych w strefie klimatu umiarkowanego, będących skutkiem procesów naturalnych i oddziaływania człowieka,
  • badań polarnych, obejmujące zagadnienia dotyczące termiki warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny oraz morfologii peryglacjalnych stoków górskich w odniesieniu do zmian klimatycznych,
  • przestrzennego zróżnicowania przyrodniczych i społeczno-kulturowych uwarunkowań geoturystyki.

 

 

Kierownik Katedry

 

prof. dr hab. Krzysztof Bąk

https://kbak.up.krakow.pl/

ul. Podchorążych 2, pok: 534

tel: +48 12 662 6266

e-mail: krzysztof.bak@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-9199-3129

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

dr Anna Chrobak-Žuffová

ul. Podchorążych 2, pok: 427

tel: +48 12 662 6271

e-mail: anna.chrobak-zuffova@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0003-3124-8853

 

dr Agnieszka Ciurej

ul. Podchorążych 2, pok: 425, 535 (laboratorium)

tel: +48 12 662 6249 lub +48 12 662 6428 (lab.)

e-mail: agnieszka.ciurej@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-2383-7562

 

dr  Joanna Fidelus-Orzechowska

ul. Podchorążych 2, pok: 425

tel: +48 12 662 6249

e-mail: joanna.fidelus-orzechowska@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-0541-0231

 

dr  Piotr  Dolnicki

Podchorążych 2, pok. 433

tel: +48 12 662 6253

e-mail: piotr.dolnicki@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0001-5729-6621

 

dr hab., prof. UKEN Anna Wolska

ul. Podchorążych 2, pok: 425

tel: +48 12 662 6249

e-mail: anna.wolska@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-8596-5009

 

Pracownik inżynieryjno-techniczny:

mgr inż. Szymon Biały

ul. Podchorążych 2, pok. 423

tel. +48 12 662 6246

e-mail: szymon.bialy@up.krakow.pl