Przejdź do menu Przejdź do treści

Bioinformatyka

3,5-letnie studia inżynierskie

Studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy i funkcjonowania organizmów, technologii wykorzystywanych w genomice i biologii molekularnej, specjalizowanych języków programowania, bioinformatyki sekwencji biologicznych, bioinformatyki strukturalnej oraz analizy danych wysokoprzepustowych. Oferta przedmiotów na kierunku Bioinformatyka wychodzi naprzeciw najnowszym trendom w dziedzinie biologii i informatyki, zapewniając przygotowanie merytoryczne i metodyczne na najwyższym poziomie, a także konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

W ramach oferty kierunku Bioinformatyka Instytut Biologii oferuje 3,5-letnie studia stacjonarne.

Szczegółowy opis kierunku

Cele kształcenia i sylwetka absolwenta

Rekrutacja:

3,5-letnie studia inżynierskie stacjonarne

3,5-letnie studia inżynierskie niestacjonarne

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP, e-mail: andrzej.kornas@up.krakow.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Katarzyna Gawrońska, e-mail: katarzyna.gawronska@up.krakow.pl