Przejdź do menu Przejdź do treści

Plany studiów

Ochrona środowiska, studia stacjonarne I stopnia

 

Przykładowe Instytucje przyjmujące Studentów w ramach praktyki zawodowej: Starostwa Powiatowe, Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, Zarządy Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Elektrownie i Elektrociepłownie, Kopalnie, Oczyszczalnie Ścieków, Zakłady Uzdatniania Wody.

Praktyka zawodowa specjalnościowa odbywa się w toku studiów (łącznie trwa 8 tygodni). Miejsce odbywania praktyki może zostać zaproponowane przez studenta lub Opiekuna praktyk. Tematyka powinna nawiązywać do programu studiów ze szczególnym uwzględnieniem programu specjalności i do tematu podejmowanej pracy dyplomowej. Studenci w ramach praktyki zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi oraz z funkcjonowaniem technologii przyjaznych dla środowiska. Biorą udział w pracach badawczych prowadzonych w wybranych zakładach i laboratoriach oraz w terenie.

 

Rok akademicki 2021/2022

Plan kierunkowy Ochrona środowiska 2021/2022

Plan specjalności OŚ – Odnawialne źródła energii 2021/2022

Plan specjalności OŚ – Zarządzanie środowiskiem geograficznym 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

Plan kierunkowy Ochrona środowiska 2020/2021

Plan specjalności OŚ – Odnawialne źródła energii 2020/2021

Plan specjalności OŚ – Zarządzanie środowiskiem geograficznym 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Plan kierunkowy Ochrona środowiska 2019/2020

Plan specjalności OŚ – Odnawialne źródła energii 2019/2020

Plan specjalności OŚ – Zarządzanie środowiskiem geograficznym 2019/2020

 

Rok akademicki 2018/2019

Plan kierunkowy Ochrona środowiska 2018/2019

Plan specjalności OŚ – Odnawialne źródła energii 2018/2019

Plan specjalności OŚ – Zarządzanie środowiskiem geograficznym 2018/2019

 

Rok akademicki 2017/2018

Plan kierunkowy Ochrona środowiska 2017/2018

Plan specjalności OŚ – Odnawialne źródła energii 2017/2018

Plan specjalności OŚ – Zarządzanie środowiskiem geograficznym 2017/2018