Przejdź do menu Przejdź do treści

Granty badawcze

Granty badawcze w realizacji:

Tytuł:

„Kompleksy 3-hydroksyflawonu z jonami metali przejściowych (Mn(II), Zn(II), Co(II)) jako środki przeciwbakteryjne – fizykochemiczna i biochemiczna analiza mechanizmu ich działania na natywne i modelowe membrany komórkowe bakterii”

MINIATURA: badania wstępne/pilotażowe

dr Barbara Dyba

……………………………….

Tytuł:

dr hab. Michał Nosek, okres realizacji 48 miesięcy
Nr DEC-2022/45/B/NZ9/00761
………………………………..

Tytuł:

„Ekofizjologiczne podłoże odpowiedzi stresowej epifitycznej paproci Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. na zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu”

dr Jakub Oliwa otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA 6.

…………………………………

Tytuł:

„Holantarktyczny kompleks Bucklandiella lamprocarpa (Bryophyta) – nowe ujęcie taksonomiczne i fitogeograficzne w świetle analiz molekularnych”

dr Grzegorz Migdałek otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA 5.

…………………………………

Tytuł:

„Czynniki wpływające na abiotyczną i biologiczną erozję ołowianej amunicji śrutowej w środowisku”

dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 18.

 

Granty badawcze zrealizowane:

 

Tytuł:

„Identyfikacja genów i białek potencjalnie związanych z tolerancją krzyżową zbóż na pleśń śniegową i niską temperaturę”

dr hab. Gabriela Gołębiowska otrzymała finansowanie w ramach programu NAWA (wymiana bilateralna między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec).

…………………………………

Tytuł:

„Biochemiczno/biofizyczne mechanizmy działania brassinosteroidów na membrany komórek roślin w warunkach stresu temperaturowego – badania w układach modelowych”

dr hab. Elżbieta Rudolphi-Szydło, prof. UP otrzymała finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA 4.

…………………………………

Tytuł:

„Wpływ inwazji niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) na transmisję pasożyta Nosema bombi u trzmieli”

dr Elżbieta Rożej-Pabijan otrzymała finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA 3.

…………………………………

Tytuł:

„Modyfikacje aparatu fotosyntetycznego towarzyszące wycofaniu stresu zasolenia u Mesembryanthemum crystallinum realizującej przejściowy metabolizm C3/CAM”

dr Michał Nosek otrzymał finansowanie projektu badawczego pt: „Modyfikacje aparatu fotosyntetycznego towarzyszące wycofaniu stresu zasolenia u Mesembryanthemum crystallinum z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA 3.

…………………………………

Tytuł:

„Ocena cytotoksyczności nanocząstek srebra stabilizowanych wybranymi antyoksydantami względem komórek czerniaka”

Dr hab. Anna Barbasz otrzymała finansowanie projektu badawczego pt: „Ocena cytotoksyczności nanocząstek srebra stabilizowanych wybranymi antyoksydantami względem komórek czerniaka”, z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA 3.

…………………………………

Tytuł:

„Stosunki izotopowe w identyfikacji źródła zatrucia zwierząt ołowiem”

Dr hab. Łukasz Jakub Binkowski otrzymał finansowanie projektu badawczego pt: „Stosunki izotopowe w identyfikacji źródła zatrucia zwierząt ołowiem”, z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA 2.

…………………………………

Tytuł:

„Zmiany w różnorodności i składzie gatunkowym zbiorowisk nadmorskich wydm szarych w wyniku inwazji Rosa rugosa Thunb.: powiązanie właściwości gleby ze strukturą funkcjonalną roślinności”

Dr hab. Marcin Woch otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. „Zmiany w różnorodności i składzie gatunkowym zbiorowisk nadmorskich wydm szarych w wyniku inwazji Rosa rugosa Thunb.: powiązanie właściwości gleby ze strukturą funkcjonalną roślinności”, z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA.

…………………………………

Projekt badawczy

Prof. dr hab. Maria Wędzony brała udział w projekcie międzynarodowym „Inbreeding in cassava for crop improvement” (faza 1 projektu w latach 2010 – 2015) i „Doubled Haploids Breeding for Cassava Enhancement” (faza 2 projektu w latach 2015 – 2018). Projekt koordynowany był przez International Center for Tropical Agriculture CIAT (Kolumbia), a kierownikiem projektu – dr Hernan Ceballos. W projekcie brały udział laboratoria badawcze z Kolumbii, Ugandy, Nigerii i okresowo z Chin i Sri Lanki. Obie fazy projektu finansowane były jako Grant OPP107931 fundacji Bill & Melinda Gates Foundation. Umowa ekspercka nr C-582-2010.

…………………………………

Tytuł:

„Bioróżnorodność koprofagicznych Scarabaeoidea (Coleoptera) Karpat Polskich”

Dr Andrzej Górz otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. „Bioróżnorodność koprofagicznych Scarabaeoidea (Coleoptera) Karpat Polskich” z Narodowego Centrum Nauki (N N304 139940). Czas realizacji projektu 29.03.2011 – 28.09.2015.

…………………………………

Tytuł:

„Udział szlaku β-karboksylacji w procesach przyrostu biomasy łodyg u gatunków realizujących różne typy metabolizmu fotosyntetycznego”

Dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. „Udział szlaku β-karboksylacji w procesach przyrostu biomasy łodyg u gatunków realizujących różne typy metabolizmu fotosyntetycznego” z Narodowego Centrum Nauki (N N304 156440).  Czas realizacji projektu 16.05.2011 – 15.11.2015.