Przejdź do menu Przejdź do treści

Ochrona środowiska

Ochrona Środowiska jest interdyscyplinarnym kierunkiem umożliwiającym zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych. Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące oddziaływania człowieka na środowisko, oraz podstawy prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Student zdobywa również praktyczne umiejętności monitorowania środowiska przy użyciu metod fizycznych, chemicznych i biologicznych, które może wykorzystać w przyszłej pracy.

W ramach kierunku realizowane są dwie specjalności: Zarządzanie środowiskiem geograficznym i Odnawialne źródła energii zawierające przedmioty ściśle związane z ich specyfiką. Dają one możliwość studentom wyboru specjalności zgodnie z ich zainteresowaniami.

Cel studiów i sylwetka Absolwenta

Plan studiów 2021/2022