Przejdź do menu Przejdź do treści

Rozprawy doktorskie – przewody otwarte

mgr Katarzyna Kucharska

„Stężenia metali oraz ich wpływ na parametry morfometryczne i parametry kwi u łabędzia niemego (Cygnus olor) i bociana czarnego (Ciconia nigra)”

promotor: dr hab. Łukasz Binkowski

 

mgr Natalia Malejky

„Wpływ roślin i substancji w nich zawartych na kapturnika zbożowca Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera, Bostrichidae) i wołka ryżowego Sitophilus oryze L. (Coleoptera, Curculionidae)”

promotor: dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP

 

mgr Tomasz Mróz

Dynamika zmian wybranych parametrów fizjologicznych oraz składu pierwiastkowego podczas przejścia C3-CAM u Mesembryanthemum crystallinum L.

promotor: dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP