Przejdź do menu Przejdź do treści

Plany studiów

Biologia w terenie

Studia podyplomowe

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Bioróżnorodność roślin i grzybów – oznaczanie w praktyce 25 25 2
Przystosowania roślin, grzybów i zwierząt do środowiska 10 10 20 E 2
Zbiorowiska roślinne 5 10 5 20 2
Rośliny użytkowe i zioła, „dzika kuchnia” 10 5 5 20 2
Ekologia lasu 5 15 5 25 E 3
Ornitologia. Birdwatching 5 15 20 2
Fauna i flora w naszym otoczeniu 15 10 25 E 3
Mikroświat – życie w kropli wody 10 10 1

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin
 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Zajęcia outdoorowe w nauczaniu biologii 10 5 15 2
Wykorzystanie nowych mediów i technologii w zajęciach terenowych 5 5 10 1
Planowanie eksperymentów przyrodniczych (OE) 6 20 4 30 2
Zoologia i etologia opisowa 20 10 5 35 E 3
Szkodniki, pasożyty, groźne rośliny
i zwierzęta w naszym otoczeniu. Zagrożenia, profilaktyka i pierwsza pomoc
6 10 16 2
Animacja w zajęciach terenowych 12 12 1
Ekologia terenowa 5 15 10 30 E 3
Monitoring środowiska przyrodniczego 5 10 15 2

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin
 
Plan studiów podyplomowych: Biologia w terenie