Przejdź do menu Przejdź do treści

Ochrona środowiska I stopnia

3,5-letnie studia inżynierskie

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące oddziaływania człowieka na środowisko, oraz podstawy prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Studia umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności monitorowania środowiska przy użyciu metod fizycznych, chemicznych i biologicznych, które może wykorzystać w przyszłej pracy.

W ramach oferty kierunku Ochrona środowiska Instytut Biologii oferuje 3,5-letnie studia stacjonarne. Od drugiego roku akademickiego studenci uczęszczają na zajęcia wybranej przez siebie specjalności: zarządzanie środowiskiem geograficznym i odnawialne źródła energii zawierające przedmioty ściśle związane z ich specyfiką. Uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów.

Szczegółowy opis kierunku

Cele kształcenia i sylwetka absolwenta

Rekrutacja

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach systemu rekrutacyjnego UP, który wkrótce zostanie uruchomiony:

https://rekrutacja.up.krakow.pl/

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr Bartłomiej Zyśk, e-mail: bartlomiej.zysk@up.krakow.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Anna Barbasz, prof. UP, e-mail: anna.barbasz@up.krakow.pl