Przejdź do menu Przejdź do treści

Nauczanie biologii w szkole podstawowej

Studia podyplomowe na kierunku Nauczanie biologii w szkole podstawowej przeznaczone są dla nauczycieli oraz osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, zamierzających nauczać przedmiotu biologia. W ramach planu studiów realizowane są kursy laboratoryjne, praktyczne i terenowe z bloków tematycznych dotyczących m.in. botaniki, fizjologii roślin, zoologii, fizjologii zwierząt, anatomii, genetyki, ekologii, pedagogiki, dydaktyki. Na studia składają się 3 semestry nauki, z optymalną liczbą godzin gwarantujących dobre przygotowanie słuchaczy. Zajęcia ćwiczeniowe odbywają się w grupach do 20 osób.

Cel studiów

Plan studiów 2020/2021