Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów rok akademicki 2016/2017

Semestr III

Biologia komórki

Statystyczna analiza danych

Podstawy biotechnologii

Modelowanie komputerowe anatomii i fizjologii człowieka

 

 

Semestr IV

Podstawy mikrobiologii z immunologią

Ekologia i ochrona środowiska

Zintegrowane zajęcia terenowe

Fizyka medyczna

 

 

Semestr V

Metodyka badań naukowych

Projektowanie stron internetowych

Grafika inżynierska

Analiza instrumentalna

 

Semestr VI

Biologia molekularna

Genetyka populacji

Ewolucja molekularna

Bioinformatyka sekwencji biologicznych

Molekularne podstawy enzymologii

 

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

Matematyka dyskretna

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem

Alternatywne źródła energii

Nowoczesne metody badania genomu

Analiza chemicznych zagrożeń środowiska

 

Semestr VII

Komunikacja i zarządzanie projektami

Ekologia ewolucyjna

Podstawy ewolucjonizmu

Bioinformatyka genomów

Analiza filogenetyczna

Elementy fizyki jądrowej

Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka

 

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

Wdrażanie i integracja systemów komputerowych

Programowanie obiektowe

Elementy analizy i algebry wyższej

Administracja i integracja systemów operacyjnych

Toksykologia środowiskowa