Przejdź do menu Przejdź do treści

Biologia w terenie

Studia podyplomowe „Biologia w terenie” organizowane przez Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie skierowane są przede wszystkim do nauczycieli przyrody i biologii, którzy ukończyli studia wyższe i chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć terenowych. Są one odpowiedzią na postulat zgłaszany przez wielu nauczycieli by umożliwić im doskonalenie umiejętności w tym zakresie. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie edukacji przyrodniczej w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę przekazywaną przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone będą przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz organizacji pozarządowych związanych z działalnością edukacyjną. Program wypełniony będzie przede wszystkim zajęciami praktycznymi oraz ma wyposażyć słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy edukatora. W trakcie studiów uczestnicy poznają m.in. optymalne formy kształcenia i wychowania, wykorzystanie sprawdzonych i nowoczesnych metod oraz narzędzi w edukacji przyrodniczej, bezpieczne organizowanie pracy i urządzanie bazy dydaktycznej.

Cel studiów

Plan studiów 2020/2021