Przejdź do menu Przejdź do treści

Biologia w terenie

Studia podyplomowe „Biologia w terenie” skierowane są przede wszystkim do nauczycieli przyrody i biologii, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć terenowych. Mają one na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie edukacji przyrodniczej w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę przekazywaną przez specjalistów w tej dziedzinie. W trakcie studiów uczestnicy poznają m.in. optymalne formy kształcenia i wychowania, wykorzystanie sprawdzonych i nowoczesnych metod oraz narzędzi w edukacji przyrodniczej, bezpieczne organizowanie pracy i urządzanie bazy dydaktycznej.

Cele kształcenia

Rekrutacja

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach systemu rekrutacyjnego UP.

Kierownik studiów

dr hab. Krzysztof Piksa, prof. UP, e-mail: krzysztof.piksa@up.krakow.pl