Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Fizjologii Roślin

W Katedrze realizowane są badania związane z odpowiedzią roślin na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe. Analizy obejmują zarówno zmiany wybranych metabolitów, a także natężenie procesów fotosyntezy, oddychania, transpiracji, przewodnictwa szparkowego oraz fluorescencji chlorofilu a. Badania dotyczą wpływu ozonu, herbicydów, oddziaływań allelopatycznych, metali ciężkich oraz zasolenia na wzrost i rozwój roślin.

Dodatkowo prowadzone są badania nad syntezą pięcio- i sześcioczłonowych związków heterocyklicznych o potencjalnym działaniu biologicznym. Badane są struktury krystaliczne i molekularne otrzymanych związków oraz zależności pomiędzy ich strukturą i aktywnością biologiczną. Otrzymane nowe związki są sprawdzane pod kątem ich przydatności do zwalczania mikroorganizmów chorobotwórczych. Prowadzone są również prace nad opracowywaniem metod ekstrakcji kwasów polifenolowych z materiału roślinnego oraz badanie ich właściwości. Ważnymi zagadnieniami znajdującymi się w obszarze zainteresowań naszych pracowników są wybrane aspekty biochemii oraz fizjologii stresu u roślin wywołanego przez ozon, herbicydy lub brak wody. Istotnym obszarem działalności Pracowni Chemii jest odpowiedni przebieg procesu dydaktycznego. Zajęcia dydaktyczne dla studentów są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz audytoryjnych.

Ponadto prowadzone są także badania na temat genetycznej zmienności Paramecium bursaria w oparciu o metody molekularne (analizę ARDRA- riboprinting i o sekwencje fragmentu ITS1-5,8-ITS2-5’LSU rDNA, sekwencje mitochondrialnego genu kodującego COI oraz sekwencje genu H4 kodującego histony). Prowadzi się tu również badania obejmujące fizjologię związków symbiotycznych tworzonych przez autotroficzne i heterotroficzne mikroorganizmy (m.in. orzęski Paramecium bursaria i glony Chlorella sp.) oraz ich reakcje na różne czynniki środowiska.

 

Kierownik

 

dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UKEN

ul. Podchorążych 2, pok. 204N

tel. +48 12 662 7829

e-mail: andrzej.rzepka@up.krakow.pl

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

dr hab. Magdalena Greczek-Stachura, prof. UKEN

ul. Podchorążych 2, pok. 203N

tel. +48 12 662 7833

e-mail: magdalena.greczek-stachura@up.krakow.pl

 

dr Agnieszka Kania

ul. Podchorążych 2, pok. 331N

tel. +48 12 662 7882

e-mail: agnieszka.kania@up.krakow.pl

 

dr Grzegorz Migdałek

ul. Podchorążych 2, pok. 223N

tel. +48 12 662 7828

e-mail: grzegorz.migdalek@up.krakow.pl

 

dr Grzegorz Rut

ul. Podchorążych 2, pok. 223N

tel. +48 12 662 7828

e-mail: grzegorz.rut@up.krakow.pl

 

dr Iwona Stawoska

ul. Podchorążych 2, pok. 331N

tel. +48 12 662 7882

e-mail: iwona.stawoska@up.krakow.pl

 

dr hab. Waldemar Tejchman, prof. UKEN

ul. Podchorążych 2, pok. 331N

tel. +48 12 662 7882

e-mail: waldemar.tejchman@up.krakow.pl

 

dr hab. Ewa Żesławska, prof. UKEN

ul. Podchorążych 2, pok. 331N

tel. +48 12 662 7882

e-mail: ewa.zeslawska@up.krakow.pl

 

prof. dr hab. Andrzej Skoczowski – pracownik emerytowany

ul. Podchorążych 2, pok. 204N

tel. +48 12 662 7829

e-mail: andrzej.skoczowski@up.krakow.pl

 

Pracownik inżynieryjno-techniczny

 

mgr inż. Marzena Tatarczuch

ul. Podchorążych 2, pok. 331N

tel. +48 12 662 7882

e-mail: marzena.tatarczuch@up.krakow.pl