Przejdź do menu Przejdź do treści

Rozprawy doktorskie – przewody zakończone

Rok 2020
dr Thiep Vo Van

„Ocena skażenia metalami ciężkimi pospolitych gatunków ryb ze środkowego Wietnamu i potencjalnego zagrożenia dla ludzi”

promotor: dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

 

Rok 2019
dr Marta Batoryna

„Zmiany statusu antyoksydacyjnego formującego się mózgowia w modelu in ovo pod wpływem akrylamidu”

promotor: dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

 

dr Mateusz Dyda

„Lokalizacja rejonów QTL związanych z odpornością/tolerancją pszenżyta (xTriticosecale Wittm.) na porażenie mączniakiem prawdziwym (Blumeria graminis)”

promotor: prof. dr hab. Maria Wędzony

 

dr Jakub Oliwa

„Ontogeneza oraz odpowiedź liści sporotrofofilowych i okrywowych Platycerium bifurcatum na stres świetlny i ozonowy”

promotor: prof. dr hab. Andrzej Maria Skoczowski

 

Rok 2018
dr Martyna Błaszczyk

„Interakcja pomiędzy tauryną i etanolem jako czynnik wpływający na parametry fizjologiczne myszy laboratoryjnej Swiss”

promotor: dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

promotor pomocniczy: dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP

 

dr Magdalena Semla-Kurzawa

„Wpływ akrylamidu, kationów magnezu i cynku na parametry morfologiczne krwi oraz status antyoksydacyjny w wybranych narządach myszy”

promotor: dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

 

Rok 2017
dr Katarzyna Możdżeń

„Wpływ składu spektralnego światła na wybrane procesy fizjologiczne mchów w warunkach stresu ozonowego”

promotor: prof. dr hab. Andrzej Maria Skoczowski

 

dr Katarzyna Nieszporek

„Działania prośrodowiskowe elementem zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym”

promotor: prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

promotor pomocniczy: dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP

 

dr Patrycja Zagata Leśnicka

„Analiza molekularna wybranych fragmentów DNA endosymbiotycznych glonów Paramecium bursaria

promotor: dr hab. Magdalena Greczek-Stachura, prof. UP

 

 

Rok 2016
dr Bartosz Bojarski

„Oddziaływanie herbicydów na aktywność wybranych enzymów oraz ultrastrukturę skrzeli i wątroby ryb”

promotor: dr hab. lek. wet. Hanna Lutnicka

 

dr Marta Kopańska

promotor: dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

 

 

Rok 2015
dr Anna Barteczko

„Wpływ stosowania dodatków glukogenicznych na ekspresję genów oraz aktywność enzymów odpowiedzialnych za metabolizm glukozy i tłuszczu w wątrobie krów w okresie okołoporodowym”

promotor: prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski

promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Górka

 

Rok 2014
dr Agata Stokłosa-Wojtaś

„Wpływ stresu hipoksji na fizjologię wybranych gatunków mchów”

promotor: dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP

 

Rok 2013
dr Diana Saja

„Fizjologiczne podstawy odporności Centaurea cyanus L. na tribenuron metylowy oraz przydatność fizycznych i biochemicznych metod do oceny tej odporności”

promotor: prof. dr hab. Andrzej Maria Skoczowski