Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów

 Rok akademicki 2020/2021

Semestr I

Matematyka w naukach przyrodniczych

Podstawy chemii z zasadami „zielonej chemii”

Chemia analityczna

Botanika w edukacji przyrodniczej

Zoologia w edukacji przyrodniczej

Podstawy psychologii dla nauczycieli

 

 

Semestr II

Fizyka w środowisku przyrodniczym

Chemia nieorganiczna

Chemia organiczna cz. 1

Ochrona własności intelektualnej

Technologia informacyjna

Podstawy pedagogiki dla nauczycieli

Kultura żywego słowa i emisja głosu

Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego

 

Semestr III

Chemia organiczna cz. 2

Chemia związków koordynacyjnych

Krystalografia i kryształy

Podstawy dydaktyki ogólnej

Kultura języka – poprawność, etyka, etykieta

Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu

Język obcy

Kultura fizyczna

 

Semestr IV

Elektrochemia

Radiochemia

Podstawy chemii teoretycznej

Biochemia w edukacji przyrodniczej

Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna ze studium indywidualnego przypadku

Wystąpienia publiczne – komunikacja werbalna i pozawerbalna

Wizyta studyjna

Projekt rozwoju osobistego 1

Metodyka nauczania chemii

 

Semestr V

Chemia fizyczna

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne

Projekt rozwoju osobistego 2

Eksperymenty laboratoryjne w nauczaniu chemii

 

Semestr VI

Analiza instrumentalna

Nanomateriały i nanotechnologia

Historia rozwoju pojęć chemicznych

Indywidualny projekt edukacyjny

Nowoczesne teorie i praktyki w nauczaniu chemii

Nowe media w nauce i edukacji

Filozofia: człowiek, kultura, technika

Filozofia: człowiek, kultura, technika – warsztaty