Przejdź do menu Przejdź do treści

Doktoranci

Wykaz osób podejmujących studia trzeciego stopnia w Instytucie Biologii

 

Katedra Biochemii i Biofizyki

mgr Agnieszka Czyżowska

agnieszka.czyzowska@student.up.krakow.pl

mgr Magdalena Skórka

magdalena.skorka1@student.up.krakow.pl

 

Katedra Botaniki

mgr Katarzyna Izworska

katarzyna.izworska@student.up.krakow.pl

mgr inż. Agnieszka Tatoj

agnieszka.tatoj@student.up.krakow.pl

 

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

mgr  Aleksandra Izdebska

aleksandra.izdebska@student.up.krakow.pl

 

Katedra Fizjologii Zwierząt

mgr Łukasz Kołodziejczyk

lukasz.kolodziejczyk@student.up.krakow.pl

 

Katedra Zoologii

mgr Tomasz Brzuskowski

tomasz.brzuskowski@student.up.krakow.pl

mgr Piotr Dobrowolski

piotr.dobrowolski@student.up.krakow.pl

mgr Sylwia Koczanowicz

sylwia.koczanowicz@student.up.krakow.pl

mgr Anna Kocoń

anna.kocon@student.up.krakow.pl