Przejdź do menu Przejdź do treści

Plany studiów

Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli

Studia podyplomowe

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Pedagogika specjalna i lecznicza 10 10 20 2
Anatomia prawidłowa i funkcjonalna 10 20 30 E 3
Rozwój psychofizyczny i motoryczny dziecka wczesnej edukacji 5 10 15 2
Zabawy i gry w profilaktyce i terapii 5 15 20 2
Biomedyczne podstawy rozwoju układu ruchu 15 15 1
Teoria, metodyka i praktyka ćwiczeń korekcyjnych 15 25 40 4

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin
 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Teoria, metodyka i praktyka ćwiczeń korekcyjnych 10 25 35 E 2
Fizjologia wysiłku i patofizjologia wad postawy dziecka wczesnej edukacji 15 15 1
Biomechanika w aspekcie wad postawy dziecka wczesnej edukacji 10 10 20 2
Dydaktyka szkolnej gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 10 20 30 E 2
Wady postawy i sprawność fizyczna z diagnostyką 10 20 30 E 3
Choroby metaboliczne 15 15 1
Praktyka w zakresie korekcji wad postawy (realizowana w ośrodku korekty wad postawy/w szkole) 20 20 2

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin
 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Pływanie korekcyjne 10 15 25 2
Dietetyka w zdrowiu i w chorobie 10 10 20 2
Praktyka w zakresie korekcji wad postawy (realizowana w ośrodku korekty wad postawy/ w szkole) 40 40 3

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin
 
Plan studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli