Przejdź do menu Przejdź do treści

Plany studiów

Biologia molekularna z elementami biotechnologii

Studia podyplomowe

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Budowa i funkcje komórki 15 18 3 33 E 15
Budowa molekularna organizmów żywych 10 1 10 10
Biotechnologia -wprowadzenie 10 16 2 26 10
Izolacja i analiza białek 10 20 3 30 E 10
Izolacja i analiza lipidów 5 10 2 15 E 5
Hodowla komórek i tkanek in vitro 5 10 2 15 5
Bioinformatyka 10 15 2 25 10

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Struktura genomu i ekspresja genów 15 2 15 E 15
Transformacja genomu 10 1 10 10
Mikrobiologia 6 16 3 22 E 6
Biologia wolnorodnikowa 10 20 3 30 E 10
Izolacja i analiza kwasów nukleinowych, techniki PCR 5 20 2 25 5
Mikropropagacja roślin i wyprowadzanie
linii DH
10 20 3 30 E 10
Współczesne metody mikroskopowe 10 1 10 10

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin
 
Plan studiów podyplomowych Biologia molekularna z elementami biotechnologii