Przejdź do menu Przejdź do treści

Uniwersytecki Inkubator Przyrodniczy

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

serdecznie zaprasza na:

II Konferencję Uczniów szkół średnich „Uniwersytecki Inkubator Przyrodniczy”,

realizowaną pod patronatem Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju
dr hab. Roberta Stawarza, prof. UP.

Konferencja odbędzie się 25.05.2023 w budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2.

Celem konferencji jest stworzenie atmosfery sprzyjającej wymianie myśli naukowej, przedstawienie dotychczasowych osiągnięć młodych ludzi zainteresowanych naukami przyrodniczymi oraz rozbudzenie ciekawości badaniami naukowymi.

Podczas konferencji zaplanowane są:

 • Sesje referatowe i posterowe obejmujące wystąpienia uczniów w pięciu obszarach tematycznych:
  • biologia roślin
  • biologia zwierząt,
  • biologia człowieka i medycyna,
  • ekologia i ochrona środowiska ,
  • chemia i biochemia;
 • Prezentacja zaplecza naukowo-dydaktycznego Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi;
 • Konkurs z nagrodami na najlepsze wystąpienia;
 • Ciekawy wykład inauguracyjny, który wygłosi dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP

Szczegółowy plan konferencji oraz zbiór abstraktów są dostępne tutaj: 

UIP23_Plan-konferencji

UIP23_Zbior-abstraktow

.

W jaki sposób aktywnie wziąć udział w wydarzeniu?

 1. Uczniowie zgłaszają chęć udziału Nauczycielowi.
 2. Nauczyciel wypełnia formularz rejestracyjny dostępny tutaj: https://forms.office.com/e/hYCm9B5EwK

Termin końcowy rejestracji: 31.03.2023 lub do osiągnięcia limitu zgłoszeń!

 1. Każdy zgłoszony Uczeń przygotowuje ok. 10-minutowe wystąpienie ustne (ilustrowane prezentacją multimedialną) lub plakat naukowy, który zostanie zaprezentowany Komitetowi Naukowemu podczas sesji posterowej. Wystąpienie/plakat może być:

– omówieniem przeprowadzonego eksperymentu (np. w ramach przygotowania do Olimpiady Biologicznej)

– relacją z wykonanego w szkole projektu

– przedstawieniem wybranego problemu naukowego lub zagadnienia teoretycznego z dziedziny nauk przyrodniczych.

 1. Przed zgłoszeniem Ucznia prosimy Nauczycieli i zapoznanie się z Regulaminem Konferencji i uzyskanie stosownych formularzy zgody od Rodziców/Opiekunów prawnych lub Uczniów pełnoletnich (załączniki 1 i 2 do Regulaminu). Powyższe dokumenty dostępne są tutaj:

Prosimy wziąć pod uwagę, że liczba Uczestników jest ograniczona!

Zachęcamy do pobrania zaproszenia na Konferencję oraz plakatu i przekazania Państwa Uczniom informacji o możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu:

 

Komitet naukowy Konferencji:

dr hab. Agnieszka Greń, Prof. UP

dr Grzegorz Rut

prof. dr hab. Andrzej Skoczowski

dr Barbara Dyba

dr Katarzyna Gawrońska

dr Barbara Kreczmer

dr Jakub Oliwa

dr Iwona Stawoska

dr Bartłomiej Zyśk

Komitet organizacyjny Konferencji:

dr Jakub Oliwa

dr Barbara Dyba

lic. Izabela Wiśniowska

Karolina Chmura

Kontakt z przedstawicielami Komitetu organizacyjnego:

dr Jakub Oliwa: jakub.oliwa@up.krakow.pl

dr Barbara Dyba: barbara.dyba@up.krakow.pl