Przejdź do menu Przejdź do treści

Nauczyciel biologii i geografii S

Nauczyciel biologii i geografii

  • Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie, dziedzina nauk przyrodniczych i ścisłych, dyscyplina wiodąca – nauki biologiczne

Na kierunku Nauczyciel biologii i geografii oferujemy bogatą ofertę zajęć praktycznych i terenowych przygotowujących do pracy zawodowej nauczyciela lub dalszego rozwoju naukowego. Kształcenie na tym kierunku pozwoli absolwentom zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, pozwalającą na opis i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie. Możliwe jest studiowanie na jednej z dwóch wybranych specjalności:

 

Nauczyciel biologii i geografii z przyrodą

Absolwent będzie przygotowany do nauczania przedmiotu biologia, geografia i przyroda w szkole podstawowej oraz geografia i biologia  w szkole ponadpodstawowej.

 

Nauczyciel biologii i geografii z wiedzą o społeczeństwie

Absolwent będzie przygotowany do nauczania przedmiotu biologia, geografia i wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej.

 

  • praca po studiach:

Absolwent będzie przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela oraz do obsługi aparatury badawczej i pomiarowej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych. Ukończenie studiów na tym kierunku gwarantuje przygotowanie do profesjonalnego organizowania i przeprowadzania procesu dydaktycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, umiejętności realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz efektywnego komunikowania się z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej.

Absolwent nabywa kwalifikacje do nauczania biologii i geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz zajęć edukacyjnych z zakresu biologii i geografii we wszystkich typach szkół i placówek edukacyjnych a także – w przypadku realizacji odpowiedniej specjalności – kolejnego przedmiotu, tj.: przyrody lub wiedzy o społeczeństwie.

Absolwent jest przygotowany do pracy w wydziałach edukacji urzędów administracji publicznej, firmach prowadzących szkolenia dla młodzieży i dorosłych, w wydawnictwach edukacyjnych. Jest kompetentny w każdej pracy, wymagającej profesjonalnego kontaktu z klientem, a szczególnie procesie komunikacji społecznej, w tym interpersonalnej i pracy w zespole. Ponadto zdobyta wiedza i umiejętności pozwala na podjęcie pracy w różnych instytucjach zajmujących się kształtowaniem elementów przestrzeni przyrodniczej, społeczno-gospodarczej i kulturowej.

Rekrutacja:

5-letnie studia stacjonarne

5-letnie studia niestacjonarne

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Anna Barabasz, prof. UP, e-mail: anna.barabasz@up.krakow.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Bartłomiej Zyśk, e-mail: bartlomiej.zysk@up.krakow.pl