Przejdź do menu Przejdź do treści

Nauczanie biologii w szkole podstawowej

Studia podyplomowe na kierunku Nauczanie biologii w szkole podstawowej przeznaczone są dla nauczycieli oraz osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, zamierzających nauczać przedmiotu biologia. W ramach planu studiów realizowane są kursy laboratoryjne, praktyczne i terenowe z bloków tematycznych dotyczących m.in. botaniki, fizjologii roślin, zoologii, fizjologii zwierząt, anatomii, genetyki, ekologii, pedagogiki, dydaktyki.

Cele kształcenia

Rekrutacja

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach systemu rekrutacyjnego UP.

Kierownik studiów

dr Zofia Goc, e-mail: zofia.goc@up.krakow.pl