Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Geografii Fizycznej

W Katedrze realizowane są badania w zakresie:

  • Geomorfologii, które dotyczą rozwoju ruchów masowych w różnych strefach klimatycznych, wpływu procesów mrozowych, fluwialnych i grawitacyjnych na bilans erozji brzegów rzecznych oraz naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań współczesnego rozwoju koryt rzek karpackich, ich przemian i możliwości rewitalizacji.
  • Hydrologii, które dotyczą obiegu wody oraz zmian w zasobach wodnych na obszarach chronionych, poznania zależności pomiędzy występowaniem maksymalnych przepływów i odpływów jednostkowych rzek a parametrami fizjograficznymi zlewni, oceny predyspozycji małych zlewni karpackich na formowanie/występowanie powodzi błyskawicznych, zmian związanych z organizacją sieci odpływu powierzchniowego wód podczas ekstremalnych opadów i jej wpływu na powstawanie powodzi, środowiskowych skutków zmian w użytkowaniu i pokryciu terenu w zlewniach górskich, aktualnego stanu, kondycji i funkcjonowania mokradeł w obrębie Kotliny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.
  • Paleogeografii, które dotyczą analiz zmian środowiska geograficznego na podstawie analizy osadów organicznych torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, Kotliny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej oraz osadów mineralnych stożków Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej oraz metod badań w zakresie analiz kształtu ziaren kwarcu pod kątem identyfikacji środowisk sedymentacji.
  • Teledetekcji, które dotyczą możliwości wykorzystania zobrazowań satelitarnych do oceny zmian zachodzących w zbiorowiskach roślinnych na torfowiskach wywołanych zmianami stosunków wodnych.
  • Astrofizyki, które dotyczą badań obiektów zmieniających jasność takich jak planetoidy, gwiazdy zmienne i kwazary.

 

Kierownik

dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UKEN

www.tbryndal.up.krakow.pl/

ul. Podchorążych 2, pok. 534

tel. +48 12 662 6266

e-mail: tomasz.bryndal@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0003-4953-2756

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

dr Karol Augustowski

ul. Podchorążych 2, pok. 433

tel. +48 12 662 6253

e-mail: karol.augustowski@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0001-8437-2984

 

dr Dorota Chmielowska-Michalak

ul. Podchorążych 2, pok. 427

tel. +48 12 662 6271

e-mail: dorota.chmielowska-michalak@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-7332-3359

 

dr Witold Jucha

ul. Podchorążych 2, pok. 424

tel. +48 12 662 6248

e-mail: witold.jucha@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-2204-8721

 

dr Rafał Kroczak

ul. Podchorążych 2, pok. 433

tel. +48 12 662 6253

e-mail: rafal.kroczak@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-6268-7843

 

dr Paweł Kroh

ul. Podchorążych 2, pok. 433

tel. +48 12 662 6253

e-mail: pawel.kroh@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-8332-7572

 

Prof. dr hab. Józef Kukulak

ul. Podchorążych 2, pok. 427

tel. +48 12 662 6271

e-mail: jozef.kukulak@up.krakow.pl

ORCID: 0000 0001380 6680

 

Prof. dr hab. Roman Soja – pracownik emerytowany

ul. Podchorążych 2, pok. 522

tel. +48 12 662 6257

e-mail: roman.soja@e.up.krakow.pl

 

dr hab. Joanna Zawiejska, prof. UKEN

ul. Podchorążych 2, pok. 534

tel. +48 12 662 6266

e-mail: joanna.zawiejska@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-1242-1094

 

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Szymon Biały

ul. Podchorążych 2, pok. 423

tel. +48 12 662 6246

e-mail: szymon.bialy@up.krakow.pl