Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Tematyka badawcza Katedry obejmuje badania laboratoryjne i terenowe z zakresu ekologii, przekształceń środowiska pod wpływem działalności człowieka, a także geomorfologii, geoekologii i hydrologii. Badania dotyczą aspektów ekologii ogólnej, ekologii populacji zwierząt, preferencji siedliskowych wybranych gatunków zwierząt, biomonitoringu gleb oraz różnych aspektów ochrony przyrody i środowiska w Polsce i na świecie. Koncentrują się również na zmianach w topografii historycznych centrów miast oraz zmianach systemów fluwialnych pod wpływem działalności człowieka. Wykonywane są też analizy wpływu warunków meteorologicznych na koncentracje pyłów atmosferycznych, a także prace dotyczące produktów spalania paliw wraz z oceną możliwości ich wykorzystania i zagrożenia dla środowiska.

 

Kierownik

 

dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UKEN

ul. Podchorążych 2, pok. 222N

tel. +48 12 662 7827

e-mail: malgorzata.klys@up.krakow.pl

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

.

dr Anna Chrzan

ul. Podchorążych 2, pok. 2N

tel. +48 12 662 6682

e-mail: anna.chrzan@up.krakow.pl

 

dr inż. Joanna Korzeniowska

ul. Podchorążych 2, pok. 538

tel. +48 12 662 6268

e-mail: joanna.korzeniowska@up.krakow.pl

 

prof. dr hab. Adam Łajczak – pracownik emerytowany

ul. Podchorążych 2, pok. 521

tel. +48 12 662 6256

e-mail: adam.lajczak@up.krakow.pl

 

dr Dorota Merta

ul. Podchorążych 2, pok. 2N

tel. +48 12 662 6682

e-mail: dorota.merta@up.krakow.pl

 

dr Lidia Orłowska

ul. Podchorążych 2, pok. 2N

tel. +48 12 662 6682

e-mail: lidia.orlowska@up.krakow.pl

 

dr Bartłomiej Pietras

ul. Podchorążych 2, pok. 538

tel. +48 12 662 6268

e-mail: bartlomiej.pietras@up.krakow.pl

 

dr hab. Bartosz Różanowski

ul. Podchorążych 2, pok. 203N

tel. +48 12 662 7833

e-mail: bartosz.rozanowski@up.krakow.pl

 

dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik – pracownik emerytowany

ul. Podchorążych 2, pok. 528

tel. +48 12 662 6261

e-mail: wanda.wilczynska-michalik@up.krakow.pl

 

Pracownik inżynieryjno-techniczny:

mgr Aleksander Nabagło

ul. Podchorążych 2, pok. 429

tel. +48 12 662 6244

e-mail: aleksander.nabaglo@up.krakow.pl

 

Doktoranci:

mgr  Aleksandra Izdebska