Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów – rok akademicki 2018/2019

Semestr I

Histologia zwierząt

Morfologia roślin

Chemia ogólna

Elementy geografii fizycznej

Anatomia i histologia roślin

Higiena i zdrowie człowieka

Emisja głosu

Ochrona własności intelektualnej

Wprowadzenie do filozofii

Bioetyka w badaniach przyrodniczych

Historia badań biologicznych

 

Semestr II

Chemia organiczna

Systematyka roślin

Praktikum z botaniki

Anatomia człowieka

Systematyka bezkręgowców 1

Specyfika badań biologicznych

Biofizyka

 

Semestr III

Systematyka bezkręgowców 1-2

Biochemia

Mykologia

Biologia komórki

Fizjologia roślin

Statystyka dla biologów

 

Semestr IV

Systematyka strunowców

Ekologia

Fizjologia zwierząt 1

Fitosocjologia

 

Semestr V

Mikrobiologia z immunologią

Fizjologia zwierząt 2

Parazytologia

Genetyka 1

Ochrona środowiska

 

Semestr VI

Genetyka 2

Ewolucja organizmów

Ochrona przyrody

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

 

Semestr III

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania

Koncepcje i praktyki wychowania

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciel

 

Semestr IV

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej

Koncepcje i praktyki nauczania

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 1

 

Semestr V

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 2

Metodologia nauk przyrodniczych

Eksperyment biologiczny w praktyce szkolnej

 

Semestr VI

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 3

Embriologia roślin

Nauczanie biologii w terenie

 

Specjalność: Biologia  nauczycielska z chemią

 

Semestr III

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania

Koncepcje i praktyki wychowania

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela

 

Semestr IV

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej

Koncepcje i praktyki nauczania

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 1

 

Semestr V

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 2

Chemia nieorganiczna

Chemia analityczna

 

Semestr VI

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 3

Chemia związków aromatycznych i heterocyklicznych