Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów BIOLOGIA SUM NS

ROCZNIK 2023/2024 (-2025)

Semestr 1 (23-24)

Regulacja metabolizmu organizmów

Biologia laboratoryjna

Anatomia porównawcza zwierząt
Biochemiczne adaptacje organizmów
Choroby odkleszczowe Ekologia stosowana
Endokrynologia
Enzymologia
Monitoring środowiska
NTL 1a_Mikroskopia fluorescencyjna
NTL 1b_Hodowla komórek i tkanek
NTL 1c_Zastosowanie substancji chemicznych w życiu codziennym

Semestr 2 (23-24)

Astrobiologia
Biochemia medyczna
Entomologia sądowa
Ewolucja molekularna
Filozofia nauk przyrodniczych
Dieta a choroby nowotworowe

ROCZNIK 2022/2023 (-2024)

Semestr 1 (22-23)

Regulacja metabolizmu organizmów
Wprowadzenie do socjologii_NS
Język angielski dla celów akademickich

Biologia laboratoryjna

NTL 1 Mikroskopia fluorescencyjna
NTL 1 Zastosowanie substancji chemicznych w życiu codziennym
NTL 1 Hodowle komórek i tkanek
Anatomia porównawcza zwierząt
Biochemiczne adaptacje organizmów
Monitoring środowiska
Ekologia stosowana
Choroby odkleszczowe
Enzymologia
Endokrynologia

kursy do wyboru

Fotobiologia –
Patofizjologia
Dieta a choroby nowotworowe

Semestr 2 (22-23)

Biologia człowieka_NS
Produktywność akademicka
Filozofia nauk przyrodniczych *
Seminarium magisterskie 1,2,3NS
Pracownia magisterska 1 –

Biologia laboratoryjna

NTL2 – chemia środowiska_NS
Ewolucja molekularna_NS
Ekosystemy leśne_NS
Entomologia sądowa
Biologia membran
Neurofizjologia

Semestr 3 (23-24)

Biologia molekularna 1
Fotografia – podstawy i rola w społeczeństwie
Seminarium magisterskie 1,2,3NS
Pracownia magisterska 2

Biologia laboratoryjna

Biologia molekularna 2
Biologia roślin
Mechanizmy odporności
Mikrobiologia laboratoryjna
NTL 3a_Wybrane zagadnienia z chemii medycznej
NTL 3b_Biologia strukturalna
NTL 3_Analiza mikrobiologiczna
Praktyka zawodowa 1

Semestr 4 (23-24)

Biotechnologia
Ekofizjologia
Seminarium magisterskie 1,2,3NS

Biologia laboratoryjna

Fizjologia stresu
Choroby genetyczne człowieka
Biochemia medyczna
Praktyka zawodowa 2

ROCZNIK 2021/2022 (-2023)

Semestr 1 (21-22)

Regulacja metabolizmu organizmów
Wprowadzenie do socjologii –
Język angielski dla celów akademickich

Biologia laboratoryjna (21-22)

NTL1 Mikroskopia fluorescencyjna
NTL1 Zastosowanie substancji chemicznych w życiu codziennym
NTL1 hodowla komórek i tkanek
Anatomia porównawcza zwierząt
Biochemiczne adaptacje organizmów
Monitoring środowiska
Ekologia stosowana
Choroby odkleszczowe
Enzymologia
Endokrynologia
Hodowle komórek i tkanek

Semestr 2 (21-22)

Biologia człowieka_NS
Produktywność akademicka
Filozofia nauk przyrodniczych*
Seminarium magisterskie 1,2,3NS
Pracownia magisterska 1 –

Biologia laboratoryjna

NTL2 – chemia środowiska_NS
Ewolucja molekularna
Ekosystemy leśne_NS
Entomologia sądowa
Biologia membran
Neurofizjologia

Semestr 3 (22-23)

Biologia molekularna 1
Fotografia- podstawy i rola w społeczeństwie
Seminarium magisterskie 1,2,3NS
Pracownia magisterska 2 –

Biologia laboratoryjna (22-23)

NTL 3 Analiza toksykologiczna
NTL3 Analiza mikrobiologiczna
NTL3 Wybrane zagadnienia z chemii medycznej
Biologia molekularna 2
Mikrobiologia laboratoryjna
Mechanizmy odporności
Biologia roślin
Biologia roślin
Praktyka zawodowa 1-2NS

Semestr 4 (22-23)

Ekofizjologia
Biotechnologia
Seminarium magisterskie 1,2,3NS
Pracownia magisterska 3-

Biologia laboratoryjna (22-23)

Fizjologia stresu
Choroby genetyczne –
Biochemia medyczna
Praktyka zawodowa 1-2NS