Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów: bioinformatyka, rok akademicki 2021/2022 (-2025)

Semestr I (21-22)

Matematyka
Podstawy fizyki
Chemia ogólna i nieorganiczna
Wprowadzenie do statystyki
Bioróżnorodność I
Podstawy oprogramowania
Wstęp do programowania
Rachunek prawdopodobieństwa
Podstawy przedsiębiorczości
Ochrona własności intelektualnej
Wprowadzenie do filozofii

Semestr II (21-22)

Programy do analizy danych biologicznych
Chemia organiczna
Funkcje matematyczne
Podstawy ewolucjonizmu
Programowanie obiektowe
Bioróżnorodność II
Wprowadzenie do bioinformatyki
Algorytmy i struktury danych
Produktywność akademicka
Podstawy genetyki

Semestr III (22-23)

Biologia komórki
Statystyczna analiza danych
Specjalizowane języki programowania
Biologiczne układy modelowe
Genetyka populacji
Biologia molekularna –
Biochemia
Modele matematyczne nauk przyrodniczych

Semestr IV (22-23)

Bazy danych
Podstawy biotechnologii
Fizjologia i regulacja metabolizmu
Podstawy mikrobiologii z immunologią
Ewolucja molekularna
Bioinformatyka sekwencji biologicznych
Grafika komputerowa i wizualizacja danych
Pracownia specjalizacyjna

Semestr V (23-24)

Bioinformatyka strukturalna
Genomika
Projektowanie stron internetowych
Proteomika
Seminarium dyplomowe
Metodyka badań naukowych
Projektowanie stron internetowych
Grafika inżynierska
Analiza instrumentalna
Modelowanie procesów biologicznych –
Pracownia dyplomowa

Semestr VI (23-24)

Bioregulacja
Seminarium dyplomowe
Pracownia dyplomowa
Bioinformatyka genomów
Bioinformatyka RNA
Seminarium dyplomowe
Sieci komputerowe
Techniki prezentacji danych

Kursy do wyboru

Matematyka dyskretna
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem
Alternatywne źródła energii
Molekularne podstawy enzymologii
Bioinformatyka RNA
Ekotoksykologia –

Semestr VII (24-25)

Komunikacja i zarządzanie projektami
Analiza danych wysokoprzepustowych
Analiza filogenetyczna
Seminarium dyplomowe
Pracownia dyplomowa

Kursy do wyboru

Wdrażanie i integracja systemów komputerowych
Nowe narzędzia bioinformatyczne
Analiza danych wielkoskalowych
Elementy analizy i algebry wyższej
Administracja i integracja systemów operacyjnych
Toksykologia