Przejdź do menu Przejdź do treści

Rada Instytutu

Dyrekcja:

dr hab. Agnieszka Greń, prof. UKEN

dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UKEN

dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UKEN

dr Grzegorz Rut

 

Pracownicy samodzielni:

prof. dr hab. Krzysztof Bąk

prof. dr hab. Józef Kukulak

prof. dr hab. Peter Massányi

prof. dr hab. Zbigniew Szeląg

dr hab. Beata Barabasz-Krasny, prof. UKEN

dr hab. Anna Barbasz, prof. UKEN

dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UKEN

dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UKEN

dr hab. Gabriela Gołębiowska-Paluch, prof. UKEN

dr hab. Andrzej Górz

dr hab. Magdalena Greczek-Stachura, prof. UKEN

dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UKEN

dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UKEN

dr hab. Robert Kościelniak, prof. UKEN

dr hab. Michał Nosek

dr hab. Magdalena Nowak-Chmura, prof. UKEN

dr hab. Krzysztof Piksa, prof. UKEN

dr hab. Bartosz Różanowski, prof. UKEN

dr hab. Elżbieta Rudolphi-Szydło, prof. UKEN

dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UKEN

dr hab. Apolonia Sieprawska, prof. UKEN

dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN

dr hab. Waldemar Tejchman, prof. UKEN

dr hab. Alicja Walosik, prof. UKEN

dr hab. Anna Wolska, prof. UKEN

dr hab. Joanna Zawiejska, prof. UKEN

dr hab. inż. Tomasz Zielonka, prof. UKEN

dr hab. Ewa Żesławska, prof. UKEN

 

Przedstawiciele pracowników niesamodzielnych:

dr Laura Betleja

dr Anna Chrobak-Žuffová

dr Joanna Fidelus-Orzechowska

dr Katarzyna Gawrońska

dr Zofia Goc

dr Joanna Korzeniowska

dr Paweł Kroh

dr Tomasz Łaciak

dr Grzegorz Migdałek

dr Grzegorz Rut

dr Bartłomiej Zyśk

 

Przedstawiciel ZNP:

dr Bartłomiej Zyśk

Przedstawiciel NSZZ Solidarność:

dr Marzena Albrycht

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

Aleksandra Binkiewicz – Psychologia i Biologia Zwierząt, 3 rok

Karolina Chmura – Biologia, 1 rok SUM

Gabriela Jurowaty  – Geografia, 3 rok

Patrycja Nowosielska – Geogreafia, 2 rok

Karolina Pałka – Geografia, 1 rok SUM

Karolina Różewicz – Biologia, 1 rok SUM

Piotr Walczak – Biologia 3 rok

Maria Zalotyńska – Bioinformatyka, 4 rok

Anna Zawalska – Psychologia i biologia zwierząt, 2 rok

 

Członkowie z głosem doradczym:

prof. dr hab. Adam Łajczak

prof. dr hab. Maria Filek

prof. dr hab. Maria Wędzony

prof. dr hab. Andrzej Skoczowski

prof. dr hab. Wiesław Krzemiński

prof. dr hab. Bogusław Bobek

prof. dr hab. Władysław Zamachowski

dr hab. Wanda Wilczyńska-Michalik

dr hab. Maria Zembala

dr hab. Mieczysław Mazur

dr hab. Urszula Bielczyk

dr hab. Maria Jolanta Korohoda

dr hab. Jan Rajmund Paśko

dr hab. Ryszard Popek

dr hab. Jacek Wasilewski