Przejdź do menu Przejdź do treści

Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli

W ramach studiów „Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli”, realizowane są zajęcia z bloków tematycznych dotyczących: anatomii i fizjologii człowieka, biomedyki, pedagogiki, dydaktyki, czy fizykoterapii. Dodatkowym atutem są zajęcia z pływania korekcyjnego realizowane na własnym basenie. Na studia składają się 3 semestry nauki, podczas których w  planie studiów do zrealizowania jest 390 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia w formie e-learningowej. Plan zawiera praktyki w wymiarze 60 godzin realizowanej w szkołach lub zaprzyjaźnionych ośrodkach korekcji wad postawy. Zajęcia ćwiczeniowe odbywają się w grupach do 25 osób.  Umiejętności i wiedza, które student otrzymuje po ukończeniu tego typu studiów są obecnie bardzo pożądane na rynku pracy, w zawodzie nauczyciela. Grupą docelową są nauczyciele i absolwenci szkół wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne chcący podnieść swoje kwalifikacje.

Cel studiów

Plan studiów 2020/2021