Przejdź do menu Przejdź do treści

Ekoturystyka I stopnia

studia licencjackie (nowy kierunek)

Kierunek proponowany dla osób otwartych i ciekawych świata, zainteresowanych nowymi trendami w globalnej turystyce. Studia oferują nabycie wszechstronnej wiedzy o środowisku, nowoczesnym, świadomym podróżowaniu w duchu zrównoważonego rozwoju, zintegrowanym z ochroną przyrody i wiedzą o kulturze lokalnych społeczności na świecie. Pozwalają na nabycie umiejętności organizacji i prowadzenia imprez turystycznych oraz wypraw specjalistycznych, zastosowania innowacyjnych metod geowizualizacji i fotografii oraz promocji w social media. Wybrane kursy dodatkowo przygotują studenta do pracy w zakresie edukacji ekologicznej i lidera na szeroko rozumianym rynku turystycznym. Trzyletnie studia licencjackie obejmują semestr – mobility window pozwalający na wyjazdy na stypendia zagraniczne lub indywidualny wybór kursów np. green tourism, turystyka kulinarna i enoturystyka, mindfulness i przyroda, bushcrafting, krajobrazy wulkaniczne i krasowe świata i wiele innych.

Nowatorski kierunek studiów kształtuje umiejętności menedżerskie i techniczne w połączeniu z wiedzą i otwartością na przyrodę i współczesne wyzwania środowiskowe. Program zajęć dostosowany jest do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Absolwent może podjąć pracę jako menedżer projektów turystycznych, specjalista rynku green tourism, edukator i mediator ekologiczny, specjalista ds. turystyki zrównoważonej, ekspert systemów informacji w turystyce i systemów rezerwacyjnych, analityk rynku usług turystycznych.

Rekrutacja:

3-letnie studia licencjackie stacjonarne

3-letnie studia licencjackie niestacjonarne

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Joanna Zawiejska, prof. UP, e-mail: joanna.zawiejska@up.krakow.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Karol Augustowski, e-mail: karol.augustowski@up.krakow.pl