Przejdź do menu Przejdź do treści

Chemia

Studia Chemia-Nauczyciel chemii będą prowadzone w ramach projektu „Kompetentny Nauczyciel – Mistrz i Wychowawca” wspieranego i promowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – rekrutacja na rok akademicki 2020/2021. Studia są szansą na uzyskanie kwalifikacji nauczyciela chemii i dają możliwość samodzielnego kształtowania ścieżek rozwoju osobowego, naukowego i zawodowego. Oparte są o zasady „zielonej chemii” i nowoczesne metody kształcenia. Absolwent tego kierunku zdobywa odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki chemii oraz kwalifikacje do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej. Dodatkowo będzie miał możliwość podjęcia pracy np. w muzeach, centrach nauki oraz innych jednostkach zajmujących się edukacją pozaformalną.

Cel studiów i sylwetka Absolwenta

Plan studiów 2021/2022

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) pn. „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”. Numer umowy: POWR.03.01.00-00-KN22/18-00. Kwota dofinansowania: 5 425 287,40 zł